Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Park w Arkadii
Park w Arkadii, założony w stylu angielskim w 1778 roku to jeden z najlepiej zachowanych parków romantycznych w Polsce. Założycielką parku była Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa. W parku rozrzuconych jest mnóstwo romantycznych pawilonów m.in. Domek Gotycki z Grotą Sybilli, Dom Burgrabiego z Łukiem Greckim, Przybytek Arcykapłana i wiele innych.
‹‹    A-    A+
Józef Zawitkowski pseud. Ks. Tymoteusz
Jego Ekscelencja Ks. Bp Józef Zawitkowski (1938-2020) Pseud. Ks. Tymoteusz, urodzony w Wale, w rodzinie chłopskiej. Ukończył studia teologiczno-filozoficzne w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wyświęcony przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Autor 120 wydawnictw książkowych o tematyce religijnej. Wielki miłośnik Księstwa Łowickiego, kultury i obyczajów. Duchowy opiekun zespołów „Koderki”, „Blichowiacy” i „Ksinzoki”. Propagator „łowickości” w każdym zakątku Polski i za granicą. Autor wielu tekstów utworów ludowych dla Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Koderki”.

W 1982 roku został ustanowiony proboszczem parafii kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu. W latach 1982-1990 był ponadto dziekanem dekanatu Łowicz – Kolegiata.

Od 1980 wygłaszał homilie podczas mszy świętych transmitowanych z kościoła św. Krzyża w Warszawie przez I Program Polskiego Radia. Do 2006 wygłosił blisko 140 kazań. 26 maja 1990 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej ze stolicą tytularną Ausana. Święcenia biskupie otrzymał 9 czerwca 1990 roku na Starym Rynku w Łowiczu przed kolegiatą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Servus et filius ancillae” (Jam sługa Twój, syn służebnicy). 25 marca 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym nowo utworzonej Diecezji Łowickiej. 9 grudnia 2013 roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego Diecezji Łowickiej. Ksiądz biskup Józef Zawitkowski był również kompozytorem małych form muzycznych dla chórów i zespołów wokalnych. Był autorem tekstów pieśni kościelnych, m.in. „Panie dobry jak chleb” oraz „Abyśmy byli jedno”.Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]