Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Bitwa nad Bzurą
Opodal Łowicza we wrześniu 1939 r. rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej znana jako „Bitwa nad Bzurą”. Od 9 do 22 września 1939 r. wojska polskie toczyły zacięte boje z przeważającymi wojskami niemieckimi. Siły polskie uległy najeźdźcy. Była to jedyna przeprowadzona na tak wielką skalę operacja zaczepna przeciwko III Rzeszy aż do 1941 roku.
‹‹    A-    A+
Jan Kołaczyński
(1909 - 2002)
Dziennikarz, absolwent łowickiego gimnazjum im. Ks. Poniatowskiego. Wolne chwile poświęcał pracy społecznej na odcinku kulturalno- oświatowym we wszystkich ośrodkach studenckich w Warszawie.

W 1953 roku rozpoczął pracę jako redaktor w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym, a następnie w redakcji „Gospodyni”, organie prasowym kobiet wiejskich. W tym czasopiśmie o zasięgu krajowym często zamieszczał artykuły propagujące Łowicz i Ziemię Łowicką. Ukazywał w nich piękno naszej ziemi, folklor i kulturę.

W1958 roku wraz z innymi osobami zorganizował Spółdzielnię Mieszkaniową „Niedźwiadek” w Ursusie. W której pracował społecznie pełniąc funkcje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej włącznie.

Jest szczególnym miłośnikiem Ziemi Łowickiej. W 1968 roku wstąpił do Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. Z okazji „ Dni Łowicza” i Ziemi Łowickiej zredagował jednodniówkę Pt. „Ziemia Łowicka”. Był redaktorem kilku biuletynów informujących o Łowiczu i Ziemi Łowickiej oraz zgłosił wniosek o wydawanie periodyku „Roczniki Łowickie”.

Jan Kołaczyński za aktywną pracę zawodową oraz za działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. Za całość działalności społecznej na terenie miasta Łowicza Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Mu odznakę: „Zasłużony Działacz Kultury”.

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]