Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
‹‹    A-    A+
Jan Kołaczyński
(1909 - 2002)
Dziennikarz, absolwent łowickiego gimnazjum im. Ks. Poniatowskiego. Wolne chwile poświęcał pracy społecznej na odcinku kulturalno- oświatowym we wszystkich ośrodkach studenckich w Warszawie.

W 1953 roku rozpoczął pracę jako redaktor w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym, a następnie w redakcji „Gospodyni”, organie prasowym kobiet wiejskich. W tym czasopiśmie o zasięgu krajowym często zamieszczał artykuły propagujące Łowicz i Ziemię Łowicką. Ukazywał w nich piękno naszej ziemi, folklor i kulturę.

W1958 roku wraz z innymi osobami zorganizował Spółdzielnię Mieszkaniową „Niedźwiadek” w Ursusie. W której pracował społecznie pełniąc funkcje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej włącznie.

Jest szczególnym miłośnikiem Ziemi Łowickiej. W 1968 roku wstąpił do Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. Z okazji „ Dni Łowicza” i Ziemi Łowickiej zredagował jednodniówkę Pt. „Ziemia Łowicka”. Był redaktorem kilku biuletynów informujących o Łowiczu i Ziemi Łowickiej oraz zgłosił wniosek o wydawanie periodyku „Roczniki Łowickie”.

Jan Kołaczyński za aktywną pracę zawodową oraz za działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. Za całość działalności społecznej na terenie miasta Łowicza Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Mu odznakę: „Zasłużony Działacz Kultury”.

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]