Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
Odznaka turystyczna „Miłośnik Ziemi Łowickiej”
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystycznej Miłośnik Ziemi

§ 1
Odznaka ma na celu popularyzację Łowicza, Ziemi Łowickiej, walorów historycznych, folkloru, zwyczajów, tradycji walk narodowowyzwoleńczych. Propagowanie turystyki pieszej i kolarskiej.

§ 2
Odznakę Miłośnik Ziemi Łowickiej może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat po spełnieniu wymogów regulaminu.

§ 3
Odznakę można zdobyć w dyscyplinie pieszej i kolarskiej.

§ 4
Odznaka jest jednostopniowa, czas zdobywania nieograniczony.

§ 5
W programie zwiedzania muszą być uwzględnione następujące miejscowości: Łowicz, Arkadia, Bolimów, Domaniewice, Kiernozia, Kompina, Łyszkowice, Nieborów, Sobota, Sromów, Walewice, Złaków.

§ 6
Zdobywający odznakę pieszą lub kolarską muszą odbyć 10 dowolnych wycieczek pieszych lub rowerowych uwzględniając miejscowości z § 5.

§ 7
Zdobywający odznakę zobowiązany jest wziąć udział w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK w Łowiczu.

§ 8
Wycieczki muszą być potwierdzone pieczątkami. Wpisy do książeczek muszą być czytelne z podaniem daty i nazwy miejscowości zwiedzonych.

§ 9
Ustanawia się honorową odznakę Miłośnika Ziemi Łowickiej, która może być nadana za wybitne osiągnięcia w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa regionu łowickiego.

§ 10
Odznakę pieszą weryfikują przodownicy OTP przy ZO PTTK w Łowiczu.

§ 11
Odznakę kolarską weryfikuje weryfikat turystyki kolarskiej przy ZO PTTK w Łowiczu.

§ 12
Zdobywając odznakę Miłośnika Ziemi Łowickiej można zdobywać normy na inne odznaki turystyki kwalifikowanej.

§ 13
Po zdobyciu odznakę należy wykupić w ZO PTTK w Łowiczu.

§ 14
Regulamin regionalnej odznaki Miłośnik Ziemi Łowickiej został zatwierdzony uchwałą nr 6/89 Prezydium ZO PTTK w Łowiczu 10 kwietnia 1989 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

PTTK Oddział w Łowiczu
99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
tel. (46) 837 32 69
www.pttklowicz.pl


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]