Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
Miejsca Pamięci Narodowej
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
POMNIK TRZECH NARODÓW


W centrum parku miejskiego Błonia w Łowiczu, który usytuowany jest wzdłuż brzegu Bzury znajduje się oryginalny Pomnik Trzech Narodów na który składają się kamienne słupy spięte drutem kolczastym oraz poprzedzające je trzy tablice. Na tablicach widnieją inskrypcje w trzech językach: polskim, hebrajskim i rosyjskim. Pomnik poświęcony jest „Polakom, Żydom i jeńcom rosyjskim, ofiarom nazistowskiego terroru, zamęczonym w latach 1940-1945 w niemieckich obozach pracy przymusowej w Małszycach i Kapitule". Pomnik został odsłonięty 17 grudnia 2007 roku.

Przed wybuchem II wojny światowej, jedną czwartą mieszkańców Łowicza, stanowiła społeczność żydowska. Po wejściu Niemców do Łowicza w 1939 roku, żydzi zostali zamknięci w getcie na terenie miasta. Cześć z nich wywieziona została do obozów pracy przymusowej, utworzonych na obrzeżach miasta w Małszycach i Kapitule. Tam zmuszani byli do wyniszczającej pracy. Pracowali między innymi przy regulacji Bzury.

Po likwidacji łowickiego getta, latem 1941 r. wywieziono wszystkich do warszawskiego getta. Obozy w Małszycach i Kapitule zajęli radzieccy jeńcy wzięci do niewoli na terenach ZSRR zajętych przez wojska niemieckie. Od 1943 r. do 1945 r. Rosjan zastąpili Polacy skazani za wykroczenia i drobne przestępstwa. Obozy pracy zlikwidowano wraz z wyzwoleniem miasta w 1945 r.

Współtwórcy i inicjatorzy idei powstania Pomnika Trzech Narodów:
 • Kazimierz Michał Ujazdowski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego.
 • Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 • Krzysztof Dudek – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
 • Grzegorz Michalak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Janusz Michalak – Starosta Powiatu Łowickiego, współorganizator koncertów towarzyszących.
 • Stanisław Teleman – Prezes Oddziału Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” , inicjator budowy pomnika i współtwórca jego koncepcji.
 • Walerian Warchałowski – historyk, inicjator i współtwórca koncepcji budowy pomnika.
 • Jerzy Michalak – artysta kamieniarz, współtwórca koncepcji budowy pomnika i jego artystyczny wykonawca.
 • Andrzej Biernacki – artysta plastyk, konsultant artystyczny, współorganizator wystawy.
 • Marek Wojtylak – Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, konsultant historyczny, współorganizator wystawy.
 • Wojciech Urbanek – współorganizator uroczystości odsłonięcia pomnika.
 • Cezary Kwiatkowski – współautor projektu pomnika.
 • Janusz Mostowski – współwykonawca projektu pomnika.
 • Urzędnicy Urzędu Miejskiego w Łowiczu i pracownicy jednostek organizacyjnych.


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]