Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Najstarsza wzmianka o mieście
Łowicz jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Najstarsza wzmianka o mieście pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 1136 r. Bulla potwierdzała prawa arcybiskupów gnieźnieńskich do okolicznych ziem, wymieniając Łowicz jako główny ich ośrodek. Tym samym stał się on miastem prymasowskim. Prawa miejskie uzyskał przed 1298 r.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
17 lutego 2014
140 osób wzięło udział w jubileuszowym Rajdzie „Szlakiem Adama – z Łowicza do Bochenia”. Rajd zorganizowany został w 500. rocznicę śmierci Adama z Bochenia, mieszkańca ziemi łowickiej, profesora Akademii Krakowskiej, rektora tej uczelni w latach 1510-1511, lekarza królów Polskich, humanisty, pisarza i filozofa. Impreza krajoznawcza była wspólnym przedsięwzięciem łowickiego oddziału PTTK, Gminy Łowicz, Biblioteki Publicznej w Bocheniu oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Bocheniu.
Rajd dobył się w niedzielę, 16 lutego 2014 r. i miał charakter wędrówki pieszej. Trasa rajdu rozpoczęła się sprzed siedziby Gminy Łowicz, mieszczącej się przy ul. Długiej w Łowiczu, gdzie można było się zapisać na rajd, a także otrzymać okolicznościowy znaczek, pocztówkę oraz 40 stronową publikację „Adam z Bochenia (+1514) w 500 rocznicę śmierci”, autorstwa łowickiego przewodnika PTTK Zdzisława Kryściaka.

W publikacji znalazło się wiele ciekawych, nigdy wcześniej, tak obszernie ujętych informacji o Adamie z Bochenia. Na kartach książeczki przedstawiony został m.in. opis postaci jako medyka królewskiego, jego działalność naukowa, działania na rzecz Akademii Krakowskiej, jako rektora, a także dane rodzinne i majtkowe. Publikacja dodatkowo została opatrzona stosownymi zdjęciami w tym m.in. ryciną z dzieła Adama z Bochenia „Dialog czterech stanów”.

Następnie uczestnicy rajdu przeszli przez dolinę Bzury, lasami wsi Szczudłów do wsi Świące i dalej doliną Bobrówki do Bochenia. Na miejscu przed budynkiem dawnej szkoły i obecnej biblioteki w Bocheniu, przewodnik PTTK Zdzisław Kryściak przybliżył postać medyka królewskiego. Następnie przed pamiątkową tablicą Adama z Bochenia, władze samorządowe gminy, delegacja PTTK oraz młodzież łowickiego Gimnazjum nr. 2 złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Na znużonych drogą wędrowców, Koło Gospodyń Wiejskich z Bochenia, jak przystało na sąsiadów wielkiego uczonego, przygotowało iście królewską ucztę. W trakcie spożywania posiłku przeprowadzony został konkurs wiedzy o Adamie z Bochenia i Gminie Łowicz gminie, ze szczególnym uwzględnieniem jej atrakcji przyrodniczych i historycznych. Pytania konkursowe nawiązywały również do opowieści przewodnika PTTK prezentowanych podczas marszu. Konkurs przygotowany został przez pracowników Biblioteki Publicznej w Bocheniu.

I miejsce zajęła Anna Nowalińska z Łodzi, II miejsce Oliwia Włodarczyk, a III miejsce Mateusz Gładki. Najmłodszym uczestnikiem rajdu był Szymon Gładki (2002 r.), wyróżnienia (decydowały dni i miesiące) otrzymali Emilia Stępniak i Jakub Wiśniewski (również 2002 r.) Najstarszym uczestnikiem został Włodzimierz Stobiecki (1931). Dwa wyróżnienia wręczono także Ryszardowi Kolarowi oraz Mirosławie Kolary.

Jak przystało na rajdu organizowane przez łowicki PTTK, przyznano także nagrodę dla największej grupy zorganizowanej. Tworzyli ją uczniowie Gimnazjum nr 2 -39 osób. Wyróżnienie przyznano także grupie Gimnazjum w Popowie.

Na zakończenie rajdu wszyscy mieli możliwość zwiedzenia Izby Historii Wsi Bocheń, mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej. Oprócz zgromadzonych w niej licznych eksponatów, na szczególną uwagę zasługują czarnobiałe zdjęcia i mapy przedstawiające nieistniejącą już dziś, dawną łowicką wieś. Do Łowicza uczestnicy rajdu wrócili autobusem około godz. 16.00.

Adam z Bochenia był lekarzem królów Polskich Jana I Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego. Od 1486 studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej, uzyskując w 1488 stopień bakałarza, a w 1492 magistra. W latach 1492-1493 wykładał na wydziale filozoficznym, później pracował, jako pisarz w kancelarii królewskiej.

Za zezwoleniem króla Jana I Olbrachta uczestniczył w poszukiwaniu metali na terenie Polski. W połowie lat 90. XV wieku studiował medycynę we Włoszech, gdzie uzyskał doktorat. Po powrocie został nadwornym fizykiem króla Aleksandra Jagiellończyka. W sierpniu 1504, po nostryfikacji dyplomu doktorskiego, inkorporował się do fakultetu medycznego Akademii Krakowskiej. W 1510 i 1511 2-krotnie był obrany rektorem Akademii Krakowskiej, wspierając rozwój tej wszechnicy.

Jako rektor Akademii Krakowskiej, wprowadził wiele zmian w dziedzinie majątkowej i administracyjnej, a także zniósł zwyczaj "otrzęsin", wprowadził kary za niepoddanie się obowiązkowi nostryfikacji. Był przeciwnikiem dominacji stanu duchownego nad stanem świeckim. Jako niekonwencjonalny myśliciel wysunął hipotezę nieśmiertelności ludzkości, jako gatunku. Jest autorem dzieła „Dialog czterech stanów”, które zrywało ze średniowiecznym poglądem na świat, stając się zaczątkiem polskiego renesansu. Zmarł w Krakowie w 1514 roku.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]