Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Księstwo łowickie
Księstwo łowickie to zwyczajowa nazwa kompleksu dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich rozciągających się wokół Łowicza. Dzięki licznym nadaniom królewskim oraz sejmowym wzrastało gospodarczo i w XVI w. obejmowało 2 miasta (Łowicz i Skierniewice) oraz 116 wsi. Śladem dawnej odrębności są zachowane dwa słupy graniczne, ale największym skarbem tej ziemi jest dorobek kulturowy Księżaków.
‹‹    A-    A+
Sierpień
2 sierpnia

 • 1700 - Akt erekcyjny Seminarium Duchownego. Fundatorem gmachu (obecnie muzeum) był arcybiskup Michał Stefan Radziejowski. Budowę seminarium xx. misjonarzy rozpoczęto już w 1689 roku, wraz z kaplicą św. Karola Boromeusza wg projektu Tylmana Gamerskiego (z freskami Michała Anioła Palloniego). Seminarium istniało do 1820 roku.
 • 1831 - Iwan Paskiewicz w Łowiczu. Po zajęciu Łowicza przez Rosjan miasto zostało obsadzono carską załogą. Część kawalerii została przesunięta do Arkadii i Nieborowa. Następnego dnia obsadzone były również inne okoliczne wioski: Kompina, Zabostów, Popów i Boczki. Miało to zapobiec atakowi oddziałów powstańczych stacjonujących w Bolimowie i Sochaczewie.
7 sierpnia

 • 1652 - Król Jan Kazimierz w Łowiczu. Władca przybył wraz z dworem chroniąc się przed zarazą. Wcześniej Jan Kazimierz był w Łowiczu po zwycięstwie pod Zborowem. Król wraz z żoną Ludwiką Marią Gonzagą złożył hołd relikwiom św. Wiktorii. Wydarzenie to zostało uwiecznione na obrazie Jana Tretki (Triciusza), który umieszczony jest w nawie bocznej katedry łowickiej.
10 sierpnia

 • 1424 - Przywilej króla polskiego Władysława Jagiełły zwalniający wszystkich obywateli łowickich z płacenia cła i targowego.
11 sierpnia

 • 1780 - Zakaz chowania zmarłych na cmentarzach przykościelnych i w kościołach. Dokument został wydany w Skierniewicach przez arcybiskupa Antoniego Ostrowskiego. W Łowiczu najdostojniejszym miejscem była kolegiata, w której pochowano 12 prymasów, wielu znamienitych kanoników, wikariuszy i mieszczan. Podobnie sytuacja wyglądała w innych kościołach. Ubogich mieszkańców miasta grzebano natomiast "na Kierchowie" (przy kościele św. Leonarda). Dla parafii kolegiackiej i św. Ducha został wówczas założony nowy cmentarz przy kościele św. Leonarda (poświęcony w grudniu 1780 r.). Założenie cmentarza "w polu" było rozwiązaniem nowatorskim, np. Warszawa taki cmentarz miała dopiero w 1783 roku.
12 sierpnia

 • 1814 - W Łowiczu zatrzymuje się kondukt żałobny ze zwłokami ks. Józefa Poniatowskiego. Do powitania miasto było odświętnie ozdobione, oświetlono most na Bzurze i ulice miasta, wywieszono chorągwie żałobne i transparenty, dzwoniły dzwony kolegiackie. Trumna z ciałem Poniatowskiego została złożona w kolegiacie łowickiej, w kaplicy św. Wiktorii. W Łowiczu odbyły się ogólnopolskie uroczystości pogrzebowe. 7 września kondukt żałobny ruszył w kierunku Krakowa.
15 sierpnia

 • 1906 - "Krwawa środa" w Łowiczu. Rozruchy rozpoczęły się w wyniku akcji zbrojnej Organizacji Bojowej PPS. Doszło do całonocnej strzelaniny, napadano patrole wojskowe i policyjne. Została wrzucona bomba do biura żandarmerii, w porę jednak ugaszono lont.
19 sierpnia

 • 1893 - Urodził się Stefan Starzyński. Uczeń Łowickiej Szkoły Realnej, wydalony za udział w strajku szkolnym w 1905 roku. W czasie I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. 1934 roku mianowany komisarycznym prezydentem Warszawy, jej późniejszy bohaterski prezydent we wrześniu 1939 roku. Zginął w nie ustalonych okolicznościach.
25 sierpnia

 • 1579 - Przywilej arcybiskupa Jakuba Uchańskiego na założenie szynku z piwem piątkowskim w ratuszu bez opłacania podatku dla Zamku Łowickiego. Zyski ze sprzedaży piwa miały wzbogacić skarb miasta.
 • 1699 - August II Sas w Łowiczu. Króla polskiego jadącego z Warszawy do Saksonii gościł przez jedną noc prymas Michał Radziejowski, wcześniejszy przeciwnik Sasa na tronie polskim po śmierci Jana III Sobieskiego. Ponownie król odwiedził Łowicz 21 sierpnia 1730 roku. Gościł wówczas u prymasa Teodora Potockiego.
26 sierpnia

 • 1720 - Ostatni synod duchowny w Łowiczu. Zwołany został przez arcybiskupa Stanisława Szembeka w dniach 26 - 28 sierpnia w kolegiacie łowickiej.
29 sierpnia

 • 1447 - Przywilej króla polskiego Kazimierza IV Jagielończyka uwalniający mieszczan łowickich z płacenia cła i targowego. Był on potwierdzeniem przywilejów wcześniej wystawionych przez króla Władysława Jagiełło i Władysława Warneńczyka.
Opracował Zdzisław Kryściak

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]