Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
1357
W 1357 roku książę mazowiecki, Siemowit III wystawił dokument, w którym uznał pełnię immunitetu arcybiskupiego do Łowicza i kasztelanii. Wynika z niego, iż Łowicz wraz z przyległymi dobrami, liczącymi aż 111 wsi, stanowił największy kompleks majątkowy. W ówczesnych czasach należał on do Kościoła.
‹‹    A-    A+
Miejsca Pamięci Narodowej
POMNIK TRZECH NARODÓW


W centrum parku miejskiego Błonia w Łowiczu, który usytuowany jest wzdłuż brzegu Bzury znajduje się oryginalny Pomnik Trzech Narodów na który składają się kamienne słupy spięte drutem kolczastym oraz poprzedzające je trzy tablice. Na tablicach widnieją inskrypcje w trzech językach: polskim, hebrajskim i rosyjskim. Pomnik poświęcony jest „Polakom, Żydom i jeńcom rosyjskim, ofiarom nazistowskiego terroru, zamęczonym w latach 1940-1945 w niemieckich obozach pracy przymusowej w Małszycach i Kapitule". Pomnik został odsłonięty 17 grudnia 2007 roku.

Przed wybuchem II wojny światowej, jedną czwartą mieszkańców Łowicza, stanowiła społeczność żydowska. Po wejściu Niemców do Łowicza w 1939 roku, żydzi zostali zamknięci w getcie na terenie miasta. Cześć z nich wywieziona została do obozów pracy przymusowej, utworzonych na obrzeżach miasta w Małszycach i Kapitule. Tam zmuszani byli do wyniszczającej pracy. Pracowali między innymi przy regulacji Bzury.

Po likwidacji łowickiego getta, latem 1941 r. wywieziono wszystkich do warszawskiego getta. Obozy w Małszycach i Kapitule zajęli radzieccy jeńcy wzięci do niewoli na terenach ZSRR zajętych przez wojska niemieckie. Od 1943 r. do 1945 r. Rosjan zastąpili Polacy skazani za wykroczenia i drobne przestępstwa. Obozy pracy zlikwidowano wraz z wyzwoleniem miasta w 1945 r.

Współtwórcy i inicjatorzy idei powstania Pomnika Trzech Narodów:
 • Kazimierz Michał Ujazdowski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego.
 • Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 • Krzysztof Dudek – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
 • Grzegorz Michalak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Janusz Michalak – Starosta Powiatu Łowickiego, współorganizator koncertów towarzyszących.
 • Stanisław Teleman – Prezes Oddziału Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” , inicjator budowy pomnika i współtwórca jego koncepcji.
 • Walerian Warchałowski – historyk, inicjator i współtwórca koncepcji budowy pomnika.
 • Jerzy Michalak – artysta kamieniarz, współtwórca koncepcji budowy pomnika i jego artystyczny wykonawca.
 • Andrzej Biernacki – artysta plastyk, konsultant artystyczny, współorganizator wystawy.
 • Marek Wojtylak – Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, konsultant historyczny, współorganizator wystawy.
 • Wojciech Urbanek – współorganizator uroczystości odsłonięcia pomnika.
 • Cezary Kwiatkowski – współautor projektu pomnika.
 • Janusz Mostowski – współwykonawca projektu pomnika.
 • Urzędnicy Urzędu Miejskiego w Łowiczu i pracownicy jednostek organizacyjnych.

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]