Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Stary Rynek
Sercem Łowicza jest Stary Rynek, przy którym do dziś zachowało się wiele cennych zabytków architektury. Rynek przez kilka stuleci pełnił funkcje handlowe – od średniowiecza odbywały się na nim targi cotygodniowe i doroczne słynne jarmarki. Na rynku stoją dwa pomniki – Synom Ziemi Łowickiej z 1927 roku i Papieża Jana Pawła II odsłonięty w 2000 roku.
‹‹    A-    A+
Marzec
1 marca

 • 1357 - Przywilej króla polskiego Kazimierza Wielkiego potwierdzający posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Uzyskany został przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego. Przywilej umożliwił potwierdzenie dóbr przez ks. Siemowita III.
 • 1793 - W wyniku drugiego rozbioru Polski, do Łowicza wkraczają Prusacy.
2 marca

 • 1597 - Król Zygmunt III Waza nadaje przywilej o wolnościach celnych dla kupców łowickich. Mieszczanie otrzymali zezwolenie na posiadanie w Wyszogrodzie i Kamionie składów na sól wielicką.
8 marca

 • 1555 - Królowa Bona wystawia przywilej dla kupców łowickich zwalniający z opłat cła i targowego.
 • 1945 - Akcja na łowickie więzienie. Akcję przeprowadził łowicki oddział Szarych Szeregów mając na celu odbicie swojego kolegi Zbigniewa Fereta ps. "Cyfra". Z więzienia (po wyzwoleniu miasta więzienie NKWD i UB) uwolniono ok. 70 więźniów politycznych, w tym żołnierzy AK. Następnego dnia została przeprowadzona przez UB i MO obława.
14 marca

 • 1668 - Do Łowicza przybywają pierwsi pijarzy. Przybyłym z Węgier zakonnikom gościny udzielił kanonik łowicki Adam Kazimierz Oporowicz. W maju na cele kolegium pijarzy otrzymali kamienicę "Doktorowską"
18 marca

 • 1794 - Generał Antoni Madaliński wzywa wojska pruskie do opuszczenia Łowicza. Obawiając się oblężenia Prusacy ściągnęli z sąsiednich miasteczek wojskowe załogi, ulice wyjazdowe zostały zablokowane wozami napełnionymi kamieniami. Zakazano mieszkańcom rozpowszechniania wiadomości o wojskach zaborczych oraz nakazano oddać wszystką broń i zamykać na noc bramy. Oddział gen. Madalińskiego nie zaatakował jednak obsady miasta. Ruszył w kierunku Rawy niszcząc po drodze słupy graniczne z orłami pruskimi.
25 marca

 • 1992 - Powstanie diecezji łowickiej. Papież Jan Paweł II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" utworzył diecezję łowicką a dotychczasową kolegiatę łowicką ustanowił kościołem katedralnym dla nowopowstałej diecezji.
 • 1995 - Biskup łowicki zwołuje I Synod Diecezji Łowickiej, który został zamknięty podczas wizyty w Łowiczu papieża Jana Pawła II.
27 marca

 • 1502 - Król Aleksander Jagielończyk potwierdza przywilej Kazimierza Jagielończyka (wydany w 1447r.) zwalniający mieszczan łowickich od wszelkich ceł.
30 marca

 • 1938 - Powstanie i uroczyste otwarcie lecznicy zw. "Dom Zdrowia". Inicjatorem i założycielem był ks. prałat Tadeusz Łubieński. Dom Zdrowia znajdował się przy ul. Zduńskiej 41 i był to pierwszy w Łowiczu szpital obecnego znaczenia. Wcześniej działające szpitale spełniały funkcje przytułku dla ubogich, sierot, żebraków.
Opracował Zdzisław Kryściak

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]