Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Miasta partnerskie
Łowicz prowadzi szeroką współpracę z sześcioma miastami partnerskimi. Są to: Colditzv(Niemcy), Lubliniec, Soleczniki (Litwa), Reda, Saluzzo (Włochy) oraz Montoire-sur-le-Loir (Francja). Współpraca ma charakter kulturalny, społeczny, gospodarczy i turystyczny.
‹‹    A-    A+
Listopad
1 listopada

 • 1845 - Uruchomienie odcinka kolei ze Skierniewic do Łowicza, dzięki czemu miasto uzyskało również łączność z Warszawą. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska odegrała ważną rolę w dalszym rozwoju gospodarczym miast położonych wzdłuż jej trasy.
7 listopada

 • 1787 - Założenie manufaktury płóciennej w Łowiczu. Inicjatorem założenia manufaktury był prymas Michał Poniatowski. W dniu tym, w pałacu prymasowskim w Warszawie został podpisany "Kontrakt Społecznictwa Fabryki Krajowej Płóciennej Królewskiej". Siedzibą przyszłej manufaktury miał być zamek łowicki. W wyniku złego zarządzania fabryka płócienna upadła w 1793 roku.
 • 1849 - Urodził się w Boczkach Józef Marian Chełmoński, malarz realista. W latach 1862 - 1865 kształcił się w Łowiczu, w Powiatowej Szkole Ogólnej (gamach pomisjonarski). W obrazach swoich ukazywał sceny z życia chłopów i pejzaże wsi mazowieckiej. Autor tak znanych obrazów jak: "Bociany" "Czwórka" "Żurawie". Zmarł 6 kwietnia 1914 roku, pochowany został w Ojrzanowie.

  Inicjatorem założenia manufaktury był prymas Michał Poniatowski. W dniu tym, w pałacu prymasowskim w Warszawie został podpisany "Kontrakt Społecznictwa Fabryki Krajowej Płóciennej Królewskiej". Siedzibą przyszłej manufaktury miał być zamek łowicki. W wyniku złego zarządzania fabryka płócienna upadła w 1793 roku.
 • 1849 - Urodził się w Boczkach Józef Marian Chełmoński, malarz realista. W latach 1862 - 1865 kształcił się w Łowiczu, w Powiatowej Szkole Ogólnej (gamach pomisjonarski). W obrazach swoich ukazywał sceny z życia chłopów i pejzaże wsi mazowieckiej. Autor tak znanych obrazów jak: "Bociany" "Czwórka" "Żurawie". Zmarł 6 kwietnia 1914 roku, pochowany został w Ojrzanowie.
9 listopada

 • 1904 - Car Mikołaj II w Łowiczu. Na powitanie cara przed dworcem Zielkowice (obecnie Łowicz Przedmieście) przybyły licznie oddziały wojsk carskich oraz uczniowie Łowickiej Szkoły Realnej. Car przybył wraz z ministrami i generałami. Dokonał lustracji zgromadzonych żołnierzy oraz uczestniczył w manewrach (w uroczystościach brało udział ok. 26 tys. żołnierzy). Młodzież ŁSR miała przywitać cara okrzykiem "ura". Jednak tylko nieliczni uczniowie krzyknęli na cześć cara, pozostali poruszyli tylko ustami by utrudnić wyłapanie "buntowników". Car ze świtą przebywał w mieście tylko jeden dzień, następnie udał się w drogę powrotną.
   
10 listopada

 • 1939 - Pożar synagogi żydowskiej w Łowiczu. Prawdopodobnie pożar został wzniecony przez Niemców, którzy nie pozwalali na gaszenie ognia. Następnie wezwano rabina, który miał podpisać dokument obciążający pożarem Żydów. Po likwidacji getta Niemcy wyburzyli mury synagogi do fundamentów. Wiosną 1950 roku plac został uporządkowany przez uczniów łowickich szkół. Na miejscu synagogi znajduje się obecnie pawilon "SAM".
   
11 listopada

 • 1918 - Akcja rozbrajania Niemców w Łowiczu. Komendantem łowickiego IX obwodu POW był Stefan Cieślak. W akcji wzięli udział harcerze (1 Drużyna im. ks. J. Poniatowskiego i 3 Drużyna im. J.K. Ordona), uczniowie Seminarium Nauczycielskiego, chłopi z okolicznych wiosek. Do północy rozbrojono strategiczne punkty miasta: dworce kolejowe, szpital wojskowy i św. Tadeusza, komendę garnizonu, więzienie i koszary.
   
14 listopada

 • 1902 - Otwarcie linii kolejowej z Warszawy przez Łowicz do Kalisza. Łowicz miał już połączenie kolejowe z Warszawą od 1845 roku (przez Skierniewice). Była to Droga Żelazna Warszawsko Wiedeńska, przedłużona w 1862 roku do Aleksandrowa (jako DŻWB). W 1900 roku powstały jednak plany nowego połączenia ze stolicą z przedłużeniem trasy do Kalisza. W mieście powstał nowy dworzec Łowicz Kaliski (obecnie Łowicz Przedmieście) oraz stacja przeładunkowa.
   
15 listopada

 • 1994 - Uchwalenie Herbu Miasta Łowicza. Rada Miejska przyjęła uchwałę o ustanowieniu historycznego wizerunku herbowego przedstawiającego w polu barwy błękitnej dwa białe pelikany zwrócone do siebie grzbietami i wyrastające pomiędzy nimi drzewo życia barwy zielonej. Uchylono w ten sposób wcześniejszą uchwałę (z 1990 roku) o herbie z jednym pelikanem.
   
24 listopada

 • 1652 - Król Polski Jan Kazimierz potwierdza wszystkie wcześniejsze przywileje dla cechów: stolarskiego, szklarskiego i tokarskiego.
 • 1897 - Obchody 100-rocznicy osadnictwa Żydów w Łowiczu. W dniu tym, w synagodze przy ul. Zduńskiej "ołtarz (...) z wielką uroczystością odsłonięto". Żydzi w mieście osiedlili się w 1797 roku lub około 1802 roku.
   
26 listopada

 • 1833 - Zginął w Warszawie Artur Zawisza Czarny. Zawisza był uczestnikiem powstania listopadowego, dosłużył się stopnia kapitana. Po upadku powstania przebywał we Francji, po powrocie do kraju walczył w partyzantce Józefa Zaliwskiego. Pod Krośniewicami wzięty do niewoli, stracony został w Warszawie na placu, który w 1928 roku otrzymał imię Zawiszy. W Łowiczu w 1938 roku został postawiony pomnik ku czci bohatera z Soboty.
   
27 listopada

 • 1699 - Zmarł Damian Stachowicz, pijar. Kompozytor polski XVII wieku, większą część życia spędził w kolegium łowickim, 20 lat dyrygował orkiestrą istniejącą przy szkole pijarskiej. Nosił tytuł "Magister Capellae Loviciensis". Pozostawił około 30 utworów wokalno - instrumentalnych. Utwory ks. Stachowicza zostały przypadkiem odnalezione na strychu łowickiego kościoła pijarskiego, kopie kompozycji zachowały się również w Sandomierzu i Tarnowie


Opracował Zdzisław Kryściak

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]