Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Bazylika katedralna
Bazylika katedralna znana jest jako mauzoleum 12 prymasów Polski, pochowanych w podziemiach świątyni. Znajduje się w niej m.in. nagrobek prymasa Jakuba Uchańskiego, dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa. Ponadto na uwagę zasługują wspaniałe organy, bogata biblioteka i skarbiec.
‹‹    A-    A+
Komunikacja MZK
Początki komunikacji miejskiej w Łowiczu wiążą się z datą 22 lipiec 1977 roku. Wówczas na bazie Przedsiębiorstwa Komunalnego powstałego w 1951 roku, uruchomiono pierwsze dwie linie autobusowe w zakresie komunikacji miejskiej.

Utworzenie linii nr 1 i nr 2 było sukcesem ówczesnych władz miasta i wielkim udogodnieniem dla mieszkańców, ponieważ połączono komunikacją zbiorową północną cześć Łowicza od ul. Żymierskiego (obecnie ul. Armii Krajowej) z południową do ul Łódzkiej oraz wschodnią część – (dawny „Hortex”) na Popowie z zachodnią częścią miasta do ulicy Łęczyckiej.

Z czasem społeczność miasta licznie zaczęła korzystać z usług przewozowych tym samym postanowiono zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów. (w 1980 roku z częstotliwością co 30 minut kurs autobusu) Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu z 23 października 1997 roku wydzielono ze struktur organizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych komunikację miejską i utworzono MZK jako niezależna jednostkę organizacyjną Miasta Łowicza. Podlega ona bezpośrednio Zarządowi Miasta.

Obecnie w MZK w Łowiczu funkcjonują 4 regularne linie autobusowe o łącznej długości 80 km obsługujące ruch pasażerski na terenie miasta oraz gmin ościennych. Przeciętnie w ciągu doby przewozi się około 1000 pasażerów.

Dzięki staraniom Zarządu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu uruchomiono program pilotażowy pn. „Domino” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a mający za zadanie pokonywanie barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, np. poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W ramach tego programu w grudniu 2001 roku zakupiono dwa nowe autobusy marki JELCZ Midi.

MZK posiada 4 autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 szt. w ramach programu „Domino”, 4 autobusy marki AUTOSAN H – 9. oraz jeden autobus marki OTOYOL IVECO

Średnio w roku MZK przewozi około 360 tysięcy pasażerów, a autobusy pokonują 460 tysięcy kilometrów.

Adres :
Miejski Zakład Komunikacji
Ul. Armii Krajowej 2b
99-400 Łowicz
tel.: (046) 837 36 23.
REGON 750100666
NIP 834-16-66-454

Rozkład jazdy dostępny online www.mzklowicz.pl
Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]