Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Nazwa miasta Łowicz
Nazwa miasta Łowicz wywodzi się od nazewnictwa dawnej osady łowieckiej, skąd książęta mazowieccy wyruszali na polowania tzw. „łowy” w okoliczną puszczę. W dogodnym miejscu, nad rzeką Bzurą, książęta mazowieccy zbudowali zamek, przy którym rozwinęła się osada łowiecka. Jak głosi tablica, umieszczona pod chórem w kolegiacie, w 1100 roku książęta mazowieccy wznieśli w osadzie kościół. Obecnie - Bazylika Katedralna.
‹‹    A-    A+
Atrakcje turystyczne Łowicza
Łowicz to jedno z najstarszych miast w Polsce. We wczesnym średniowieczu znajdował się tu drewniany gród obronny, strzegący przeprawy przez bagnistą dolinę Bzury. Z czasem przy grodzie powstała osada targowa, skąd książęta mazowieccy wyprawiali się na zwierzynę w okoliczne puszcze. Od charakteru osady i słowa „łowy” wywodzi się nazwa miasta: Łowicz. Najstarsza wzmianka o Łowiczu pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r. W XIII w. powstała kasztelania, później obszar ten nosił nazwę Księstwo Łowickie. W okresie XII-XVIII w. Łowicz był własnością rezydencjonalną arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawa miejskie otrzymał przed 1298 r. Łowicz to miasto o charakterze turystycznym, w którym znajduje się wiele cennych i atrakcyjnych obiektów historycznych, pomników, i cmentarzy.

W samym mieście zarejestrowanych jest 101 zabytków. Pierwszy kompleks atrakcji turystycznych w Łowiczu to Stary Rynek, przy którym zlokalizowany jest ratusz, dawna Kolegiata Prymasowska obecnie (bazylika mniejsza) i muzeum. Przy Starym Rynku znajdują się także zabytkowe kamienice oraz tablice pamiątkowe, które dowodzą, że w Łowiczu mieszkali znani artyści, pisarze, politycy, a także, że miasto gościło wielu znamienitych ludzi z całego świata m.in. Napoleona Bonaparte. Kolejną atrakcją jest Nowy Rynek - jedyny w Polsce i jeden z trzech w Europie w kształcie trójkąta z kamienicami z XVIII i XIX wieku. Godne uwagi są również kościoły, zbudowane w różnych stylach i różnych okresach. Mniej uczęszczane miejsca, ale także atrakcyjne to Baszta i Pałacyk gen. Klickiego, kaplica ewangelicko-augsburska, ruiny zamku arcybiskupów i prymasów Polski.

Trzeba zobaczyć:
 • trójkątny Nowy Rynek z zachowanym średniowiecznym układem architektonicznym
 • katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja zwaną „Wawelem Mazowsza”, która jest mauzoleum dwunastu prymasów Polski, podniesioną w czerwcu 1999 r. przez papieża Jana Pawła II, do rangi bazyliki mniejszej,
 • Muzeum Diecezjalne z przejściem na wysokości sklepienia nawy głównej bazyliki (jedyne takie w Polsce!)
 • panoramę miasta z wieży bazyliki
 • Stary Rynek z jego charakterystyczną zabudową
 • Muzeum w Łowiczu z bogatą ekspozycją, prezentującą historię miasta i sztukę ludową (stroje ludowe, wycinanki, pająki, rzeźby, meble, wyposażenie zagrody) oraz piękną barokową kaplicą św. Karola Boromeusza, z freskami Michała Anioła Palloniego „najpiękniejsze na północ od Alp freski barokowe”. http://muzeumlowicz.pl
 • mini skansen przy muzeum z dwiema zagrody ludowymi.
 • Aleję Gwiozd Łowickich, jedyną w Polsce aleję honorująca dokonania Twórców Ludowych.
 • ruiny zamku prymasowskiego
 • kościół Ojców Pijarów
 • kościół i klasztor Sióstr Bernardynek
 • basztę generała Klickiego z izbą pamięci
 • Cmentarz katedralny i Świętego Ducha „Emaus” na których pochowani zostali sławni Łowiczanie.
Najważniejsze imprezy:
 • Boże Ciało w Księstwie Łowickim
 • Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności
 • Biesiada Łowicka
Opracowanie: Jacek Rybus

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]