Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Bitwa nad Bzurą
Opodal Łowicza we wrześniu 1939 r. rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej znana jako „Bitwa nad Bzurą”. Od 9 do 22 września 1939 r. wojska polskie toczyły zacięte boje z przeważającymi wojskami niemieckimi. Siły polskie uległy najeźdźcy. Była to jedyna przeprowadzona na tak wielką skalę operacja zaczepna przeciwko III Rzeszy aż do 1941 roku.
‹‹    A-    A+
Archiwum
Łowicz posiada powierzchnię : 23,4 km2. Rozmieszczenie ludności na poszczególnych terenach miasta jest następujące.


Źródło Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich

Gęstość zaludnienia przedstawia się następująco:
Dzielnica liczba ludności gęstość zaludnienia/km2
Bolimowska 2975 2300
Bratkowice 7814 6601
Górki 2382 1667
Korabka 4193 726
Kostka 2982 614
Łowicka Wieś 799 342
Małszyce 581 144
Śródmieście 7100 4763
Zielkówka 594 564

Łowicz na tle innych (niektórych) miast województwa w latach 2010-2011
MIASTO 2010 rok Wskaźnik feminizacji 2011 rok Wskaźnik feminizacji %WZROST/SPADEK LICZBY LUDNOŚCI
ŁÓDŹ 730633 120 725055 niedostępny 0,77 SPADEK
BEŁCHATÓW 60659 104 60222 niedostępny 0,73 SPADEK
GŁOWNO 15159 111 15073 niedostępny 0,57 SPADEK
KUTNO 46552 115 46177 niedostępny 0,81 SPADEK
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 76881 112 76505 niedostępny 0,49 SPADEK
RAWA MAZOWIECKA 17866 109 17850 niedostępny 0,09 SPADEK
SKIERNIEWICE 48633 108 48658 niedostępny 0,05 WZROST
ZDUŃSKA WOLA 44283 112 44073 niedostępny 0,5 SPADEK
ŁOWICZ 29814 113 29606 niedostępny 0,7 SPADEK
Żródło GUS – Roczniki demograficzne oraz Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (dotyczy danych miasta Łowicza)

Powiat Łowicki
W skład Powiatu łowickiego wchodzi 9 gmin wiejskich. Liczba ludności w gminach nieznacznie maleje. Zmniejsza się również systematycznie ilość mieszkańców w powiecie.
MIEJSCOWOŚĆ LICZBA LUDNOŚCI
2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK
BIELAWY 5881 5893 5735 5753
CHĄŚNO 3133 3090 3064 3060
DOMANIEWICE 4635 4645 4646 4654
KIERNOZIA 3586 3537 3504 3591
KOCIERZEW POŁUDNIOWY 4585 4570 4530 4432
ŁOWICZ 7407 7432 7452 7547
ŁYSZKOWICE 6855 6834 6814 6803
NIEBORÓW 9555 9540 9553 9373
ZDUNY 6011 5938 5913 6013
Razem 51648 51479 51211 51226
Żródło GUS – Roczniki demograficzne oraz Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (dotyczy danych miasta Łowicza)

Miasto Łowicz na tle Polski, województwa i powiatu w latach 2008-2011
  OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI WSKAŹNIK FEMINIZACJI
KOBIETY NA 100 MĘŻCZYZN

ROK 2008

POLSKA 38135876 19720950 18414926 107
WOJ. ŁÓDZKIE 2548861 1336533 1212328 110,2
POWIAT ŁOWICKI 81457 42099 39358 107
MIASTO ŁOWICZ 30.105 15.978 14.127 114

ROK 2009

OBSZAR Ogółem Kobiety Mężczyźni WSKAŹNIK FEMINIZACJI
POLSKA 38167329 19738587 18428742 107
WOJ. ŁÓDZKIE 2541832 1333045 1208787 110
POWIAT ŁOWICKI 81151 41921 39230 107
MIASTO ŁOWICZ 29.970 15.903 14.067 114

ROK 2010

OBSZAR Ogółem Kobiety Mężczyźni WSKAŹNIK FEMINIZACJI
POLSKA 38200037 19755664 18444373 107,1
WOJ. ŁÓDZKIE 2.534357 1329417 1204940 110
POWIAT ŁOWICKI 80.878 41782 39096 107
MIASTO ŁOWICZ 29.814 15.807 14.007 113

ROK 2011

OBSZAR Ogółem Kobiety Mężczyźni WSKAŹNIK FEMINIZACJI
POLSKA 38.538447 19.883870 18.654577 107
WOJ. ŁÓDZKIE 2.533681 1.325754 1.207927 110
POWIAT ŁOWICKI 80.996 41.664 39. 332 x
MIASTO ŁOWICZ 29.606 15.693 13.913 x
Dane za 2011 rok są zawyżone.
Żródło GUS – Roczniki demograficzne oraz Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (dotyczy danych miasta Łowicza)

Przyrost naturalny Miasto Łowicz
Rok Urodzenia Zgony Przyrost naturalny
2008 321 306 +15
2009 324 288 +36
2010 315 310 +5
2011 293 283 +10
2012 – I półrocze 164 181 -17
Źródło Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich

Przyrost naturalnY na 1000 mieszkańców w Łowiczu na tle pozostałych miejscowości woj. łódzkiego i Polski

 

2008

2009

2010

2011

2012 (I półr.)

Łowicz

0,6

0,9

0,2

x

 

Powiat łowicki

-2

-1,4

-1,6

-2

X

Województwo łódzkie

-2,3

-2,3

-2,2

-2,7

X

Polska

0,9

0,9

0,9

0,3

X

Żródło GUS – Roczniki demograficzne

Struktura i saldo migracji - Miasto Łowicz

ROK

MIGRACJE

WYMELDOWANIA

PRZEMELDOWANIA

SALDO MIGRACJI

2008

216

415

451

-199

2009

252

442

412

-190

2010

250

405

468

-155

2011

259

473

606

-214

2012 (I PÓŁROCZE)

145

211

228

-66

Źródło Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich

Ludność wg. wieku produkcyjnego - Miasto Łowicz
  • 2008 rok- 66,5 % ogólnej liczy ludności stanowiły osoby w wieku produkcyjnym
  • 2009 rok- 67,1% -„-
  • 2010 rok- 66,79% -„-
  • 2011 rok – 66,34% -„-
  • 2012 roku (Ipółr.) – 64,79% -„-

WIEK

OGÓŁEM

MĘŻCZYŹNI

%

KOBIETY

%

ROK 2008

PRZEDPRODUKCYJNY

5734

2909

9,6

2825

9,3

PRODUKCYJNY

20047

10005

33,2

10042

33,3

POPRODUKCYJNY

4324

1213

4

3111

10,3

ROK 2009

PRZEDPRODUKCYJNY

5622

2842

9,4

2780

9,2

PRODUKCYJNY

19833

9952

33,2

9881

32,9

POPRODUKCYJNY

4515

1273

4,2

3242

10,8

ROK 2010

PRZEDPRODUKCYJNY

5539

2808

9,41

2731

9,16

PRODUKCYJNY

19618

9916

33,25

9702

32,54

POPRODUKCYJNY

4657

1283

4,30

3374

11,31

ROK 2011

PRZEDPRODUKCYJNY

5112

2625

8,86

2487

8,40

PRODUKCYJNY

19643

9961

33,64

9682

32,70

POPRODUKCYJNY

4851

1327

4,48

3524

11,90

ROK 2012 (I PÓŁROCZE)

PRZEDPRODUKCYJNY

5245

2687

9,11

2558

8,67

PRODUKCYJNY

19106

9751

33,07

9355

31,72

POPRODUKCYJNY

5133

1414

4,79

3719

12,61

Źródło Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich

Ludność wg wieku produkcyjnego w Polsce

 

OGÓŁEM

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

WSKAŹNIK OSÓB W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM

POLSKA 2008 ROK

PRZEDPRODUKCYJNY

7349669

3767441

3582228

55

PRODUKCYJNY

24590475

12707283

11883192

POPRODUKCYJNY

6195732

1940202

4255530

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2008 ROK

PRZEDPRODUKCYJNY

454512

233428

221084

56

PRODUKCYJNY

1629614

841469

788145

POPRODUKCYJNY

464735

137431

327304

POLSKA ROK 2009

PRZEDPRODUKCYJNY

7231271

3707597

3523674

55

PRODUKCYJNY

24624443

12776715

11847728

POPRODUKCYJNY

6311615

1944430

4367185

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2009 ROK

PRZEDPRODUKCYJNY

446694

229406

217288

56,4

PRODUKCYJNY

1624856

842668

782188

POPRODUKCYJNY

470282

136713

333569

POLSKA ROK 2010

PRZEDPRODUKCYJNY

7140156

3664101

3476055

55

PRODUKCYJNY

24615248

12826737

11788511

POPRODUKCYJNY

6444633

1953535

4491098

WOJEWODZTWO ŁÓDZKIE ROK 2010

PRZEDPRODUKCYJNY

440564

226223

214341

57

PRODUKCYJNY

1616227

841938

774289

POPRODUKCYJNY

477566

136779

340787

POLSKA 2011 ROK

PRZEDPRODUKCYJNY

7146551

3663503

3483048

56

PRODUKCYJNY

24738527

12970846

11767681

POPRODUKCYJNY

6653369

2020228

4633141

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2011 ROK

PRZEDPRODUKCYJNY

437521

224734

212787

58

PRODUKCYJNY

1604672

840674

763998

POPRODUKCYJNY

491488

142519

348969

 

Żródło GUS- Roczniki demograficzne

Aktualnie stan demograficzny wg wieku mobilnego kształtuje się następująco.
Ilość stałych mieszkańców – 29408 w tym kobiet – 15 615 , mężczyzn – 13 793

Źródło Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]