Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
1357
W 1357 roku książę mazowiecki, Siemowit III wystawił dokument, w którym uznał pełnię immunitetu arcybiskupiego do Łowicza i kasztelanii. Wynika z niego, iż Łowicz wraz z przyległymi dobrami, liczącymi aż 111 wsi, stanowił największy kompleks majątkowy. W ówczesnych czasach należał on do Kościoła.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
1 kwietnia 2014
Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński zaprasza mieszkańców Łowicza i Ziemi Łowickiej do udziału w konkursie pn. Księżanka i Księżak Roku w ramach realizacji Projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza- etap II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPLD.03.02.00-00-040/13.
Głównym celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do konkursu kandydatek i kandydatów Księżanki i Księżaka Roku, którzy pełnić będą honorową rolę reprezentacyjnej pary łowickiej promującej Łowicz i region łowicki, podczas różnego rodzaju działań promocyjnych łowickiego ratusza.

Na zwycięzców oprócz Honorowego Tytułu Księżanki i Księżaka Roku 2014, czekają atrakcyjne nagrody. Wśród nich są: komplety łowickich strojów ludowych, weekendowe pobyty w Pałacu w Nieborowie połączone z uroczystą kolacją w Sali Weneckiej, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia u Kowala” w Nieborowie z nauką jazdy konnej, uroczyste kolacje w Restauracji „Stara Łaźnia” w Łowiczu oraz karnety na 5 wybranych filmów w roku w łowickim kinie „Fenix”.

W konkursie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, zameldowani na terenie powiatu łowickiego i posiadający od 16 lat do 35 lat.

Informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na stronie internetowej www.lowicz.eu, www.lowiczturystyczny.eu, w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, a także pod nr telefonu tel. 46 830 91 78 lub mailowo: jacek.rybus@um.lowicz.pl

Partnerami konkursu są: Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Gospodarstwo Agroturystyczne „U Kowala” w Nieborowie, Restauracja „Stara Łaźnia” w Łowiczu, Kwiaciarnia „Gardenia” w Łowiczu, Salon Fryzjerski Lędzion w Łowiczu, Firma HAZBI w Łowiczu i Łowicki Ośrodek Kultury.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]