Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Mariawici
Mariawici jako wyznanie niezależne od Rzymu powstali w 1893 roku. Założycielem zgromadzenia jest Feliksa Maria Kozłowska, zwana później przez Mariawitów „Mateczką”. Kościół mariawicki pw. Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu wzniesiono w 1910 roku, w stylu neogotyckim, w typie bazylikowym, na planie krzyża łacińskiego. Na antepedium ołtarza widnieje herb Łowicza.
Kwiecień
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
1 kwietnia

 • 1600 - Powołanie w Łowiczu Bractwa Miłosierdzia. Bractwo zostało założone przez ks. Piotra Skargę w Krakowie, w 1584 roku. Zadaniem członków Bractwa Miłosierdzia była opieka nad chorymi i więźniami. Prymas Karnkowski uposażył bractwo sołectwem w Zabostowie Dużym, ziemią w Korabce koło Bolimowa i w Zielkowicach oraz przeznaczył kamienicę na Starym Rynku.
4 kwietnia

 • 1581 - Zmarł w Łowiczu arcybiskup Jakub Uchański h. Radwan. Prymas w latach 1562-1581. Poczynił nieudane próby sprowadzenia zakonu jezuitów do Łowicza. W czasach rządów prymasa doszło do pierwszego bezkrólewia w Rzeczypospolitej. Uzyskał wówczas tytuł interrexa - pierwszego po królu oraz honorowy tytuł "primus princeps". Fundator kaplicy w której umieszczono w 1650 roku relikwie św. Wiktorii. Kaplica oraz nagrobek prymasa zostały wykonane przez Jana Michałowicza z Urzędowa (zmarłego w Łowiczu w 1583r.) Jest drugim w kolejności arcybiskupem pochowanym w katedrze łowickiej.
8 kwietnia

 • 1382 - Oblężenie zamku łowickiego przez ks. Siemowita IV. Rozwój dóbr łowickich arcybiskupstwa gnieźnieńskiego powodował roszczenia książąt mazowieckich o korzyści z kasztelanii. Książę mazowiecki Siemowit III sprzeciwił się nadanym przywilejom (z roku 1357 i 1359) i doprowadził do konfliktu z arcybiskupem. Po jego śmierci (1381r.) również książę Siemowit IV nie pogodził się z prawami arcybiskupów i w 1382 roku zaatakował zamek łowicki. Spory o kasztelanię łowicką trwały do czasu wcielenia Mazowsza do Korony.
 • 1995 - Runął maszt radia "Victoria". Podczas silnego wiatru maszt przewrócił się na tory kolejowe trasy Poznań-Warszawa. Pełny ruch kolejowy został przywrócony po dwóch dniach.
12 kwietnia

 • 1509 - Król Zygmunt Stary potwierdza przywilej zwalniający mieszczan łowickich z wszelkich ceł.
 • 1992 - Ingres, czyli uroczyste objęcie katedry łowickiej przez Ordynariusza nowopowstałej diecezji ks. biskupa Alojzego Orszulika.
14 kwietnia

 • 1932 - Zmarł Leon Gołębiowski, prezydent miasta Łowicza w latach 1908-11 i dwukrotnie burmistrz miasta w latach 1918-1919 i 1923-1927. Pierwszy Honorowy Obywatel Miasta Łowicza. Wieloletni prezes Zarządu OSP. Zmarł w Łowiczu, pochowany został na cmentarzu kolegiackim.
18 kwietnia

 • 1991 - Rozbiórka pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej na Rynku Kościuszki. Do budowy pomnika użyte zostały macewy z cmentarza żydowskiego w Łowiczu (ul. Łęczycka). Powróciły one na dawny cmentarz.
21 kwietnia

 • 1907 - Otwarcie "Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych w Łowiczu". Muzeum miało swoją siedzibę w niewielkiej sali budynku Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej przy ul. Podrzecznej. Uroczystego poświęcenia zbiorów dokonał ks. Ludwik Czajewicz.
24 kwietnia

 • 1790 - Tadeusz Kościuszko w Łowiczu. Po podziale dywizji przez gen. Malczewskiego stacjonujący w Łowiczu i okolicy 9 regiment pieszy koronny podlegał Tadeuszowi Kościuszce. Dowódcą regimentu był pułkownik Gisler. W dniach 24-25 kwietnia T. Kościuszko przeprowadził lustrację regimentu koronnego wydając o nim pozytywną opinię (pomimo trudności w skompletowaniu ekwipunku dla nowych rekrutów).
25 kwietnia

 • 1433 - Uroczyste posiedzenie Kapituły gnieźnieńskiej i erekcja Kapituły łowickiej. Sędziwy prawie 70-letni arcybiskup Wojciech Jastrzębiec przedstawił Kapitule gnieźnieńskiej argumenty za utworzeniem Kapituły łowickiej. Zostały one przedstawione w sposób stawiający kapitularz gnieźnieński przed groźbą ewentualnej utraty części prerogatyw. W tej sytuacji Kapituła gnieźnieńska wyraziła zgodę. Kapituła łowicka składała się z prepozyta, dziekana, kustosza i 10 kanoników. Pierwszym prepozytem mianowanym został ks. Stanisław z Rostowa, dziekanem ks. Dobrogost z Czechosławic a kustoszem ks. Mikołaj z Poznania.
26 kwietnia

 • 1443 - Przywilej o budowie ratusza na Nowym Mieście. W ratuszu miały odbywać się posiedzenia burmistrza, rajców i ławników. Jeden z punktów przywileju mówi o zakazie sprzedaży sukna przez obcych kupców poza dniami jarmarku. W dni targowe mogli sprzedawać "byle sukno tylko było podlejsze od łowickiego i nie sfałszowane".
 • 1730 - Dekret prymasa Teodora Potockiego o ustroju miasta Łowicza. W mieście występowały trzy porządki: radziecki, ławniczy i gminny. Prymas określił obowiązki i wzajemne zależności porządków miejskich. Porządek radziecki (Rada Miasta) liczył 12 rajców na czele których stał arcyradca, porządek ławniczy liczył 12 ławników ze stojącym na czele arcyławnikiem. Porządek gminny (dziesiętniczy) miał liczyć 10 gminnych - wcześniej jeden dziesiętnik przypadał na 10 domów. Członkowie wszystkich trzech porządków tworzyli tzw. magistrat dożywotni i byli wolni od podatków miejskich.
30 kwietnia

 • 1836 - Erekcja parafii ewangelickiej w Łowiczu. Pierwsze rodziny ewangelickie przybyły do miasta już około 1793 roku, wcześniej obowiązywał zakaz osiedlania się w mieście niekatolików. Uroczystej erekcji łowickiej parafii dokonał superintendent diecezji warszawskiej, ksiądz Fryderyk Jakub Teichman.
Opracował Zdzisław Kryściak


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]