Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Kategorie
Czy wiesz, że ... ?
Miasta partnerskie
Łowicz prowadzi szeroką współpracę z sześcioma miastami partnerskimi. Są to: Colditzv(Niemcy), Lubliniec, Soleczniki (Litwa), Reda, Saluzzo (Włochy) oraz Montoire-sur-le-Loir (Francja). Współpraca ma charakter kulturalny, społeczny, gospodarczy i turystyczny.
Baza instytucji
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Ośrodki kultury
Zabytki

Nr telefonu:
(+48) 46 837 39 28
Fax:
(+48) 46 837 36 63
WWW:
Czas powstania:
Skrzydło pd. z kaplicą Boromeusza 1689-1701
Skrzydła pn. wsch. i zach. 1705 - 1730
Miejscowość:
Łowicz
Adres:
99-400 Łowicz
ul. Stary Rynek 5/7
Przynależność administracyjna:
województwo łódzkie
powiat łowicki
gmina Miasto Łowicz
Formy ochrony:
Nr i data wpisu do rejestru zabytków
144/120 z dnia 19.08.1967 r.
Opracowanie karty (autor, data i podpis):
Lidia Lamcha na zlecenie Urzędu Miejskiego w Łowiczu
listopad 2012
Ekspozycje stałe:
 • sztuka baroku w Polsce – w kaplicy pw. Św. Karola Boromeusza, prezentacja obiektów sztuki sakralnej i świeckiej XVII i XVIII w;
 • dzieje Łowicza i regionu min. kolekcja portretów trumiennych, pamiątki z powstań narodowych, militaria XIV – XX w;
 • sztuka ludowa Księżaków łowickich – prezentacja tkanin i strojów ludowych, wycinanek i innej plastyki dekoracyjnej;
 • ceramika artystyczna Hanny Główczewskiej – ekspozycja współczesnej ceramiki użytkowej, dekoracyjnej i rzeźby ceramicznej z lat 50-60 XX wieku;
 • współcześni malarze łowiccy – sylwetki najwybitniejszych plastyków z Łowicza, żyjących w XIX – XX wieku m. in Z. Pągowski, R. Artymowski;
 • miniskansen – ekspozycja plenerowa udostępniana od maja do października (dwie zagrody wiejskie z XVIII i XIX w. z terenu dawnego Księstwa Łowickiego);
Wystawy czasowe
 • ekspozycje prezentujące sztukę dawną i współczesną, twórczość amatorską i profesjonalną;
 • oferta edukacyjna – lekcje muzealne z zakresu etnografii, historii i historii sztuki.
Oferta dla szkół - lekcje muzealne:
W Muzeum w Łowiczu zespół pracowników merytorycznych w składzie: Magdalena Bartosiewicz - etnograf, Anna Kośmider — archeolog, Marzena Kozanecka-Zwierz - historyk sztuki, prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tematyka zajęć jest związana z następującymi dziedzinami: historia miasta i regionu, archeologia, etnografia Księstwa Łowickiego, historia sztuki (szczegółowe opisy realizowanych tematów znajdują się w załączonych informatorach). Dzięki urozmaiceniu tematów oraz dostosowaniu ich do programu szkolnego ilość lekcji z roku na rok wzrasta. Lekcje mają charakter wykładu, podczas którego uczniowie poznają ekspozycję muzealną, a ponadto mogą dotknąć wybranych eksponatów, np. na lekcji:
 • „Cechy, gildie i bractwa - dawne rzemiosło łowickie” prezentowane są wyroby rzemieślnicze i narzędzia;
 • „Skarby w ziemi ukryte (pradzieje ziemi łowickiej)” prezentowane są narzędzia krzemienne, ceramika, broń z różnych epok;
 • „Broń i sztuka wojenna w Polsce" prezentowane są militaria;
 • „Łowicz w czasie „potopu” szwedzkiego” prezentowane są militaria z epoki;
 • „Moda z malowanej skrzyni” - dzieci mogą się przebrać w strój ludowy. Dla młodszych grup wiekowych prowadzone są dodatkowo zajęcia plastyczne związane
 • z tematem.
Lekcje „Jak to ze lnem było” i „Wesele łowickie” są związane z pokazem filmu video, a „Style w architekturze od X do XIX w.” z pokazem slajdów. Szczególny charakter mają zajęcia dotyczące wycinanki łowickiej. Lekcja ta zaczyna się krótkim wykładem o historii wycinanki, następnie zaś odbywają się zajęcia praktyczne z zaproszoną wycinankarką, która uczy dzieci sztuki wycinania.

Z lekcji muzealnych korzystają nie tylko dzieci i młodzież ze szkół łowickich czy z najbliższych okolic Łowicza (np. ze szkół w Skaratkach, Domaniewicach, Niedźwiadzie, Jamnie, Zdunach, Bielawach, Bobrownikach, Zielkowicach, Kocierzewie, Dzierzgówku, Popowie), ale również z dalszych miejscowości (np.: Głowno, Sochaczew, Skierniewice, Żyrardów, Brzeziny, Rawa Mazowiecka, Ożarów, Piastów, Łódź, Legionowo, Warszawa). Ponadto każdego roku na zajęcia praktyczne z zakresu kultury ludowej, przyjeżdżają studenci etnologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Skansen w Maurzycach
Położony w odległości ok. 7 km. Od Łowicza, przy trasie Warszawa – Poznań i przystanku kolejowym Niedźwiada, od końca lat 70-tych gromadzi zabytki architektury ludowej z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Udostępniony do zwiedzania w połowie lat 80-tych.

Obecnie w skansenie znajduje się 35 obiektów, które zlokalizowane są wg planu zakładającego ukazanie dwóch układów przestrzennych: tzw. starej wsi, występującej do polowy XIX w., o kształcie zbliżonym do owalnicy oraz nowej wsi – „ulicówki”, powszechnej od II poł. XIX w. Według tych założeń usytuowano gospodarstwa (budynki mieszkalne, inwentarskie i składowe), prezentując w nich charakterystyczne dla wspomnianych okresów wyposażenie wnętrz i sposoby ich dekoracji.

Uzupełnieniem gospodarstw w skansenie są przykłady tzw. małej architektury (kapliczki przydrożne, studnie, piec chlebowy), a także budynki związane z rzemiosłem i życiem społecznym wsi: kuźnia, karczma, wiatrak, szkoła. Wiatrak „koźlak” reprezentuje typ powszechny w XIX i na początku XX w. Jego część napędową stanowiły śmigi osadzone pod dachem. Trzon budynku stanowił tzw. kozioł, dzięki któremu w zależności od kierunku wiatru, wiatrak można było obracać za pomocą „dyszla”.

W sezonie 2007 w Skansenie odbywa się również III edycja programu „Tradycja”. Jego celem jest przybliżenie szerszej publiczności zanikających dziedzin rzemiosła i twórczości ludowej charakterystycznych dla Regionu Łowickiego. Od 12 kwietnia do 10 października odbywają się prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa, wycinankarstwa. Osoby prowadzące pokazy zapoznają zwiedzających z narzędziami wykorzystywanymi przez rzemieślników i artystów wiejskich oraz demonstrują proces powstawania wytworów rzemiosła i sztuki ludowej.

Zwiedzający mogą spróbować swoich sił w toczeniu naczyń na kole garncarskim, wyplataniu wiklinowych koszy czy wykonywaniu haftów i wycinanek. Pokazy odbywają się codziennie w godz. 9 – 16.

Niedaleko skansenu znajduje się most na Słudwi, zabytek klasy „0”. Pierwszy na świecie most drogowy spawany wg proj. Inż. Stefana Bryły.


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]