Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Park w Arkadii
Park w Arkadii, założony w stylu angielskim w 1778 roku to jeden z najlepiej zachowanych parków romantycznych w Polsce. Założycielką parku była Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa. W parku rozrzuconych jest mnóstwo romantycznych pawilonów m.in. Domek Gotycki z Grotą Sybilli, Dom Burgrabiego z Łukiem Greckim, Przybytek Arcykapłana i wiele innych.
‹‹    A-    A+
ks. bp. Alojzy Orszulik
(1928 - )
W czasie okupacji pracował w zakładzie stolarskim. Po 1945 roku przez 3 lata pracował zawodowo, działając w Stowarzyszeniu Sodalicji Mariańskiej. W 1948 roku wstąpił do Małego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Chełmie nad Wisłą. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1951 roku i został przyjęty do nowicjatu pallotyńskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Dnia 8 września 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, zaś dnia 25 marca 1992 roku mianowany I biskupem łowickim w nowo powstałej diecezji. Stworzył wszystkie struktury instytucjonalne diecezji łowickiej. Założył Seminarium Duchowne, które ma siedzibę w dawnych radzieckich koszarach. Jako jedną z pierwszych inwestycji przeprowadził remont katedry, gdyż ze względu na uszkodzony dach i pękniętą wieżę północną było to niezbędne.

Wysłał na studia zagraniczne i na uczelnie polskie kilkudziesięciu księży, wzbogacając elitę intelektualną miasta. Założył Caritas Łowicką oraz to dzięki niemu powstało Radio „Viktoria”. Utworzył archiwum diecezjalne oraz współorganizował Mazowiecką Wyższą Szkołę Pedagogiczno- Humanistyczną w Łowiczu. Rozpoczął organizację Ośrodka Młodzieżowego przy parafii na Korabce, a następnie utworzono tam parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Przygotował pielgrzymkę Ojca Świętego do Łowicza, która miała miejsce dnia 14 czerwca 1999 roku. To dzięki niemu katedra łowicka jest dzisiaj bazyliką. Był inicjatorem zbudowania pomnika Jana Pawła II w Łowiczu w rocznicę Jego pielgrzymki w naszym mieście. Z jego inicjatywy została zorganizowana w sierpniu 1996 roku Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę.

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]