Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Bitwa nad Bzurą
Opodal Łowicza we wrześniu 1939 r. rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej znana jako „Bitwa nad Bzurą”. Od 9 do 22 września 1939 r. wojska polskie toczyły zacięte boje z przeważającymi wojskami niemieckimi. Siły polskie uległy najeźdźcy. Była to jedyna przeprowadzona na tak wielką skalę operacja zaczepna przeciwko III Rzeszy aż do 1941 roku.
‹‹    A-    A+
Wolontariat
Schronisko dla Zwierząt w Łowiczu prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu ogłasza:

Nabór na wolontariuszy pracujących na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu na okres od 07 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

Termin naboru: 3 stycznia 2013 roku
Dostarczenie osobiście wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia 3 stycznia 2013 roku do godz. 13.00 do sekretariatu ZUK w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz.

Zasady naboru:
Wszystkie osoby z terenu Polski spełniające i akceptujące wymogi zawarte w regulaminie wolontariatu oraz treść porozumienia z wolontariuszem obowiązujące od 2 stycznia 2013.

Przewidywany zakres prac dla wolontariuszy:
  • 2 osób na stanowisko Wolontariusz-Opiekun z przeznaczeniem do opieki nad: przydzielonymi zwierzętami i boksami (podstawowy zakres obowiązków).
  • 8 osoby na stanowisko Wolontariusz-Ochotnik z przeznaczeniem tylko do wyprowadzenia psów poza teren schroniska i ich socjalizacji (zawężony zakres obowiązków).
  • 2 osoby na stanowisko Wolontariusz-Redaktor z przeznaczeniem tylko do pomocy w redagowaniu i aktualizacji strony internetowej.
Uwaga! Wolontariusz-Opiekun może jednocześnie aplikować na stanowisko Ochotnika, aby mieć możliwość wyprowadzania psów. Ubieganie się o rozszerzony zakres nie zmniejsza ilości wakatów na Ochotników.

Kryteria obowiązujące podczas rekrutacji:
Kryterium przyjętym podczas wstępnej oceny kandydatów będzie klasyfikacja punktowa przedstawiona w formularzu zgłoszenia wolontariusza.

ZUK w Łowiczu zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia i odwołania naboru bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wyników naboru:
Lista z zakwalifikowanymi osobami do grupy wolontariuszy zostanie opublikowana na stronie internetowej ZUK w Łowiczu oraz na tablicy ogłoszeń ZUK dnia 4 stycznia 2013 o godz. 10.00. Szkolenie BHP dla nowych wolontariuszy, podpisanie umów odbędą się 4 stycznia 2013 roku o godz. 12.00 .

Kontakt
Osobą do udzielania wyjaśnień i kontaktów na okres rekrutacji jest koordynator ds. Schroniska Leszek Szychowski: adres e-mail do kontaktów: schronisko@zuklowicz.home.pl lub telefonicznie w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.00 pod numerem 604 891 092

Wyniki II naboru:
Pliki do pobrania:

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]