Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
‹‹    A-    A+
Wolontariat
Schronisko dla Zwierząt w Łowiczu prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu ogłasza:

Nabór na wolontariuszy pracujących na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Łowiczu na okres od 07 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

Termin naboru: 3 stycznia 2013 roku
Dostarczenie osobiście wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia 3 stycznia 2013 roku do godz. 13.00 do sekretariatu ZUK w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz.

Zasady naboru:
Wszystkie osoby z terenu Polski spełniające i akceptujące wymogi zawarte w regulaminie wolontariatu oraz treść porozumienia z wolontariuszem obowiązujące od 2 stycznia 2013.

Przewidywany zakres prac dla wolontariuszy:
  • 2 osób na stanowisko Wolontariusz-Opiekun z przeznaczeniem do opieki nad: przydzielonymi zwierzętami i boksami (podstawowy zakres obowiązków).
  • 8 osoby na stanowisko Wolontariusz-Ochotnik z przeznaczeniem tylko do wyprowadzenia psów poza teren schroniska i ich socjalizacji (zawężony zakres obowiązków).
  • 2 osoby na stanowisko Wolontariusz-Redaktor z przeznaczeniem tylko do pomocy w redagowaniu i aktualizacji strony internetowej.
Uwaga! Wolontariusz-Opiekun może jednocześnie aplikować na stanowisko Ochotnika, aby mieć możliwość wyprowadzania psów. Ubieganie się o rozszerzony zakres nie zmniejsza ilości wakatów na Ochotników.

Kryteria obowiązujące podczas rekrutacji:
Kryterium przyjętym podczas wstępnej oceny kandydatów będzie klasyfikacja punktowa przedstawiona w formularzu zgłoszenia wolontariusza.

ZUK w Łowiczu zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia i odwołania naboru bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wyników naboru:
Lista z zakwalifikowanymi osobami do grupy wolontariuszy zostanie opublikowana na stronie internetowej ZUK w Łowiczu oraz na tablicy ogłoszeń ZUK dnia 4 stycznia 2013 o godz. 10.00. Szkolenie BHP dla nowych wolontariuszy, podpisanie umów odbędą się 4 stycznia 2013 roku o godz. 12.00 .

Kontakt
Osobą do udzielania wyjaśnień i kontaktów na okres rekrutacji jest koordynator ds. Schroniska Leszek Szychowski: adres e-mail do kontaktów: schronisko@zuklowicz.home.pl lub telefonicznie w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.00 pod numerem 604 891 092

Wyniki II naboru:
Pliki do pobrania:

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]