Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Bazylika katedralna
Bazylika katedralna znana jest jako mauzoleum 12 prymasów Polski, pochowanych w podziemiach świątyni. Znajduje się w niej m.in. nagrobek prymasa Jakuba Uchańskiego, dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa. Ponadto na uwagę zasługują wspaniałe organy, bogata biblioteka i skarbiec.
‹‹    A-    A+
Wojciech Olejniczak
Wojciech Olejniczak - (ur. 10 kwietnia 1974 w Łowiczu) - polski polityk; doktor nauk ekonomicznych. Wicemarszałek Sejmu V kadencji, poseł IV i V kadencji Sejmu z ramienia SLD (okręg wyborczy: 11 Sieradz). Były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Od 29 maja 2005 pierwszy nie będący wcześniej członkiem PZPR przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Ukończył liceum w Sochaczewie ZSK CKU ( Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego). Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie na kierunku "rynek rolny i spółdzielczość", a następnie na tym samym wydziale studia magisterskie na kierunku "zarządzanie i marketing w agrobiznesie". Tam też podjął studia doktoranckie. 10 lipca 2007 obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora.

W okresie od 23 października 2001 do 11 kwietnia 2003 był członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Europejskiej. Przed nominacją na ministra rolnictwa pełnił jednocześnie funkcję pełnomocnika rządu ds. dostosowania rolnictwa do wymogów UE i wiceministra rolnictwa, którym został 1 kwietnia 2003.

W ministerstwie Wojciech Olejniczak odpowiadał za usprawnienie procesu legislacyjnego, związanego z dostosowaniem systemu funkcjonowania polskiego rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych do wymogów Unii Europejskiej. Nadzorował realizację zadań należących do Departamentu Budżetu i Finansów, Departamentu Rozwoju Wsi oraz Departamentu Spraw Obronnych. Zajmował się m.in. kształtowaniem polityki wobec sektora rolnego w ujęciu ogólnokrajowym, aktywizacją mieszkańców wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rynkiem pracy w rolnictwie i na wsi, ubezpieczeniami społecznymi. Pełni funkcję przewodniczącego Zespołu SLD ds. Wsi i Rolnictwa.

W 2000 r. w wyborach prezydenckich był w sztabie wyborczym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, odpowiedzialnym za stronę medialną i wizualną kampanii. Od 2001 roku członek sztabu wyborczego SLD. Od 2002 roku jest również członkiem Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.

W latach 1999-2002 był przewodniczącym Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej, a w latach 1999-2000 przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. W latach 1997-1999 był pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji Parlamentu Studentów RP (fundacja Skarbu Państwa). Był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w Polsce 2005. Wojciech Olejniczak został 26 października 2005 wybrany wicemarszałkiem Sejmu RP. Ma żonę Annę, syna Szymona i córkę Marię.

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]