Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
‹‹    A-    A+
Sport i rekreacja
O tym, że „Sport to zdrowie” wie chyba każdy. Szczególnie namawiamy do uprawiania aktywnej formy wypoczynku na Ziemi Łowickiej. W Łowiczu znajduje się główne „serce regionu”. Na miłośników sportu, czekają doskonale przygotowane dwie hale Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kryta Pływalnia Miejska. OSiR zachęca do korzystania z boiska do piłki nożnej ze sztuczną, profesjonalną murawą i oświetleniem, siłowni damsko/męskiej, sali do Judo i Taekwondo, tenisa stołowego, sauny oraz boisk do koszykówki i siatkówki.

Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha” przy Oddziale PTTK w Łowiczu, zaprasza na rowerowe rajdy. Na miłośników jazdy konnej czekają stadniny koni w Nieborowie i Walewicach.

Równie atrakcyjnie przedstawia się kalendarz imprez sportowych oraz działalność łowickich klubów zajmujących się różnymi dyscyplinami sportu. Na tej stronie znajdziecie Państwo wszystko na temat Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

„W zdrowym ciele zdrowy duch" - według tego motta zachęcamy wszystkich do wykorzystania możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na Ziemi Łowickiej, tym bardziej, że wybór jest duży i każdy może znaleźć tu coś dla siebie.

Informujemy, że 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), która zastąpiła obowiązujące: ustawę o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) i ustawę o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298 ze zm.).

Zgodnie z nową ustawą sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Urząd Miejski w Łowiczu w ramach zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców tworzy warunki do podejmowania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizację zawodów i rozgrywek sportowych, na realizację których tak jak w latach ubiegłych można ubiegać się o przyznanie środków finansowych w formie dotacji z budżetu miasta Łowicza.

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]