Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Księstwo łowickie
Księstwo łowickie to zwyczajowa nazwa kompleksu dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich rozciągających się wokół Łowicza. Dzięki licznym nadaniom królewskim oraz sejmowym wzrastało gospodarczo i w XVI w. obejmowało 2 miasta (Łowicz i Skierniewice) oraz 116 wsi. Śladem dawnej odrębności są zachowane dwa słupy graniczne, ale największym skarbem tej ziemi jest dorobek kulturowy Księżaków.
‹‹    A-    A+
Papież Jan Paweł II
Papież 16.X.1978 - 2.IV.2005
Imię i nazwiska papieża Jana Pawła II to Karol Wojtyła. Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Jak każdy papież Jan Paweł II pełnił funkcję apostoła Piotra.

Karol Wojtyła ukończył szkołę podstawową w 1929 roku. Jesienią 1942 roku Ojciec Święty wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego, natomiast pracę kapłańską rozpoczął w Parafii Niegowić koło Bochni w 1948 roku.

Pierwszą mszę prymicyjną Karol Wojtyła odprawił w kaplicy Świętego Leonarda na Wawelu. W 1951 roku Ojciec Święty rozpoczął pracę wykładowcy Katolickiego na Uniwersytecie Lubelskim. Studiował, także na Uniwersytecie w Rzymie nosił nazwę Uniwersytetu Angelicum. Pierwszą w swoim życiu podróż zagraniczną Karol Wojtyła odbył do Rzymu w celu dalszych studiów teologicznych na Uniwersytecie Angelicum i tam otrzymał doktorat. W 1967 roku 29 maja Karol Wojtyła został kardynałem.

W1979 roku Jan Paweł II odbył swoją pierwszą pielgrzymką do Polski. Papież po raz pierwszy brał udział w pierwszym dniu młodzieży w 1984 roku w Rzymie. Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty.

W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Z pewnością największymi i najbardziej owocnymi podróżami Jana Pawła II są jego pielgrzymki do Polski. W czasie prawie 27-letniego pontyfikatu odwiedził swoją ojczyznę 9 razy. Odbył pielgrzymkę, również do Łowicza- 14 czerwca 1999 roku. Oto słowa z homilii wygłoszone w czasie Mszy Świętej w Łowiczu 14 czerwca 1999r.

27 kwietnia 2014 r. papież Jan Paweł II razem z papieżem Janem XXIII został ogłoszonym świętym Kościoła katolickiego. Uroczystość kanonizacyjna obydwu papieży odbyła się w Watykanie, na Placu Świętego Piotra, który tego dnia zgromadził ogromną liczbę wiernych z całego świata.

„Witaj, ziemio łowicka, ze swoją bogatą historią. To przecież tu, w mieście Łowiczu rezydowali przez wieki arcybiskupi Gnieźnieńscy — Prymasi Polski. Wielu z nich znalazło miejsce wiecznego spoczynku w podziemiach dawnej kolegiaty łowickiej, a dzisiaj katedry. Witaj, ziemio błogosławionej Marii Franciszki Siedliskiej, założycielki zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu; ziemio błogosławionej Bolesławy Lament — fundatorki zgromadzenia sióstr Świętej Rodziny. Tu także, za sprawą księdza Stanisława Konarskiego, dokonała się reforma szkolnictwa pijarskiego”.

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]