Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Księstwo łowickie
Księstwo łowickie to zwyczajowa nazwa kompleksu dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich rozciągających się wokół Łowicza. Dzięki licznym nadaniom królewskim oraz sejmowym wzrastało gospodarczo i w XVI w. obejmowało 2 miasta (Łowicz i Skierniewice) oraz 116 wsi. Śladem dawnej odrębności są zachowane dwa słupy graniczne, ale największym skarbem tej ziemi jest dorobek kulturowy Księżaków.
‹‹    A-    A+
Maj
1 maja

 • 1945 - Uroczyste obchody 1 Maja, pierwsze po zakończeniu II wojny światowej. "Informator Łowicki" nawoływał do uczestnictwa w pochodzie wszystkich: robotników, chłopów i inteligencję pracującą. W tym też dniu przemianowano ulicę Piłsudskiego na Stalina (obecna Podrzeczna).
 • 1982 - Wizyta prymasa Józefa Glempa w łowickim więzieniu. Prymas z duszpasterską wizytą odwiedził internowanych. Wcześniej 21 lutego ośrodek dla internowanych był wizytowany przez biskupa Rozwadowskiego, a 14 marca sufragana warszawskiego, biskupa Romaniuka.
4 maja

 • 1588 - Przywilej króla polskiego Zygmunta III Wazy potwierdzający wszystkie dotychczasowe nadania królewskie dla miasta Łowicza.
 • 1620 - Pożar Nowego Miasta. Zniszczeniu uległa także ulica Długa. Pożary w XVI i XVII wieku wielokrotnie były przyczyną ogromnych zniszczeń miasta. Największy pożar wybuch w 1635 roku niszcząc prawie całe miasto. Cztery dni później, 8 maja 1620 r. spłonęły zabudowania klasztorne dominikanów i kościół Przenajświętszej Trójcy.
5 maja

 • 1525 - Wielki pożar miasta. Spłonęło Nowe i Stare Miasto, ogień dotarł też do kolegiaty. Po pożarze prymas Łaski zwolnił pogorzelców z płacenia podatków oraz wprowadził zasady zabudowy miasta.
7 maja

 • 1648 - Poświęcenie Fundamentów kościoła ss. Bernardynek. Poświęcenia i "położenia pierwszego kamienia w fundament kościoła i klasztoru mniszek reguły św. Franciszka" dokonał arcybiskup Maciej Łubieński. Kościół i klasztor zbudowano z fundacji kasztelana gostyńskiego Marcina Sadowskiego i jego żony Magdaleny z Walewskich. Budowniczym był Tomasz Poncino.
12 maja

 • 1557 - Pierwsza wzmianka o szpitalu św. Leonarda. W dniu tym na prośbę fundatora Ambrożego Rudzkiego przeniesiono z kolegiaty łowickiej do kościoła szpitalnego św. Leonarda ołtarz św. Piotra i Pawła.
15 maja

 • 1879 - Wybór pierwszego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej. Straż łowicka powstała w 1879 roku jako jedna z pierwszych w zaborze rosyjskim. Pomimo wielu trudności i kłopotów przy rejestracji tego typu stowarzyszeń władze carskie zatwierdziły ostatecznie ustawę o łowickiej OSP. Pierwszym naczelnikiem wybrany został Hipolit Wyszyński.
17 maja

 • 1359 - Książe mazowiecki Siemowit III wydaje w Skierniewicach przywilej potwierdzający posiadłości i prawa nadane przez jego poprzedników dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Łowicz z przyległymi dobrami stanowił największy kompleks majątkowy należący do Kościoła w ówczesnej Polsce i liczył 111 wsi.
19 maja

 • 1635 - Pożar miasta. W wyniku pożaru spłonęło Stare i Nowe Miasto, ulice Zduńska, Rawska (obecnie 11 Listopada) i Mostowa oraz kościół św. Leonarda ze szpitalem. Miasto odbudowano dzięki wsparciu prymasa Wężyka, który "pogorzelcom podatki darował, drzewem i pieniędzmi wspomagał". Kościół św. Leonarda został odbudowany przez A. K. Cebrowskiego.
20 maja

 • 1940 - Powstanie getta żydowskiego w Łowiczu. Powstanie getta było jedną z wytycznych w zarządzaniu policyjnym, z początku maja 1940 roku (monografia "Łowicz dzieje miasta" - podaje, że getto zostało zorganizowane jesienią 1940 roku).
22 maja

 • 1741 - Rozporządzenie starosty łowickiego o tytułach dla urzędników miejskich. Przyznano tytuły: radnym - zacnie sławetny, ławnikom - sławetny, gminnym - sławny.
24 maja

 • 1624 - Pożar zniszczył Podgrodzie oraz znaczną część ulicy Długiej.
25 maja

 • 1922 - Generał Józef Haller w Łowiczu. Generał przybył do Łowicza w celu odznaczenia ochotników wojny z 1920 roku Krzyżami Walecznych i odznakami Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. Odznaczony został sztandar łowickich harcerzy. Była to druga wizyta generała w mieście (pierwszy raz generał był w Łowicz w 1919 roku).
 • 1990 - Nominacja proboszcza kolegiaty łowickiej ks. Józefa Zawitkowskiego na biskupa. Nominacji dokonał papież Jan Paweł II. Konsekracja odbyła się 9 czerwca 1990 roku w kolegiacie łowickiej.
29 maja

 • 1813 - Dekret o konfiskacie Księstwa Łowickiego. Nadania dóbr przez Napoleona zostały uznane za niebyłe. Całość dóbr łowickich została wcielona do dóbr koronnych (zarząd sprawowała Izba Administracyjna).
Opracował Zdzisław Kryściak

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]