Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Łowicka sztuka ludowa
Łowicka sztuka ludowa stworzyła własne, nie występujące w innych regionach, pasiaste tkaniny użytkowe, charakterystyczny haft oraz wycinanki i pająki. Folklor regionu łowickiego jest zjawiskiem żywym, zespoły regionalne oraz twórcy ludowi znani są na wszystkich kontynentach. Unikatowy łowicki strój ludowy oraz inne elementy kultury księżackiej można zobaczyć m.in. na słynnych procesjach Bożego Ciała w Łowiczu.
‹‹    A-    A+
Luty
1 luty

 • 1563 - Przywilej króla Zygmunta II Augusta zezwalający na wolny od podatków spływ towarów Wisłą do Gdańska i z Gdańska.
4 luty

 • 1495 - Przywilej króla polskiego Jana Olbrachta uwalniający mieszczan łowickich z płacenia cła i targowego. Wcześniej przywilej taki został wystawiony przez królów Władysława Jagiełło, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka.
5 luty

 • 1618 - Zmarł w Krakowie Jakub Roszkowic. Urodził się w Łowiczu w 1571 roku, jest on prawdopodobnie (lub jego rodzina) fundatorem kaplicy św. Anny (obecnie M.B. Częstochowskiej) przy kościele św. Ducha. Lekarz biskupa krakowskiego Tylickiego a od 1607 Kapituły krakowskiej. Rajca miejski i burmistrz Krakowa w 1613 roku. Pochowany został w kościele franciszkanów w Krakowie.
6 luty

 • 1659 - Przywilej Starej Warszawy o piwie łowickim. Piwo z Łowicza nie podlegało konfiskacie tak jak piwo przywożone z innych miast. Oczykowski pisze, że kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński piwem łowickim podejmował posłów cudzoziemskich.
7 luty

 • 1656 - Król szwedzki Karol Gustaw na zamku łowickim. Król zaniepokojony powrotem Jana Kazimierza koncentrował wojska przeciw królowi polskiemu, z Łowicza wyjechał po pięciu dniach w kierunku Rawy wraz z gen. Douglasem i 8 tysiącami żołnierzy.
 • 1768 - Zmarł Jerzy Barszcz, kupiec łowicki. Radny miasta Łowicza w latach 1752, 1756, 1760 i 1763, oraz prezydent miasta w 1755 roku. Fundator kaplicy ogrójcowej przy kolegiacie łowickiej.
8 luty

 • 1813 - Do miasta wkraczają Moskale. Rozpoczął się nowy etap w historii Łowicza nierozerwalnie związany w władzami carskimi. Panowanie rosyjskie w mieście trwało do wybuchu I wojny światowej.
12 luty

 • 1514 - Zmarł Adam z Bochenia. Urodził się ok. 1470 roku w Bocheniu k. Łowicza. Studiował w Akademii Krakowskiej, następnie w Bolonii. W latach 1510 - 1511 był rektorem Akademii Krakowskiej. Doktor medycyny, lekarz nadworny królów polskich: Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego. 1757 - Władze Rzeczypospolitej potwierdzają prawa i przywileje arcybiskupów gnieźnieńskich do Księstwa Łowickiego i miasta Łowicza. W dokumencie tym po raz pierwszy oficjalnie zastosowano nazwę: Księstwo Łowickie.
17 luty

 • 1698 - Prymas Radziejowski zwołuje w Łowiczu zjazd, na który przybywają przeciwnicy kandydatury Sasa na tronie polskim, a popierający kandydaturę Francuza Księcia Conti'ego . Zjazd odbył się na zamku łowickim.
19 luty

 • 1896 - Urodził się Józef Chmura, legionista, dr filozofii. W latach międzywojennych nauczyciel historii i geografii w gimnazjum męskim w Łowiczu. Wychowankami jego byli m. in. prof. Henryk Jabłoński i doc. dr Jan Wegner. W 1939r. uwięziony w Starobielsku, zginął w Katyniu.
20 luty

 • 1910 - Otwarcie Muzeum Ziemi Łowickiej. Powstało ono dzięki inicjatywie Anieli Chmielińskiej. Zgromadzone zbiory etnograficzne udostępnione zostały dla wszystkich "którzy nie mają pieniędzy na kształcenie, a którzy kształcić się pragną". W 1939 roku Muzeum Etnograficznemu nadano imię A. Chmielińskiej.
21 luty

 • 1633 - Przywilej króla polskiego Władysława IV potwierdzający wcześniejszy przywilej królewski (1597) zezwalający mieszczanom łowickim na składowanie towarów w Kamionie i Wyszogrodzie. Sprowadzana była sól z żup bocheńskich i wielickich oraz spławiane zboże do Gdańska.
25 luty

 • 1626 - Zmarł arcybiskup Henryk Firlej h. Lewart. Prymas w latach 1624-26. Sprowadził z Rzymu relikwie św. Wiktorii i umieścił je w kaplicy Uchańskiego. Sprowadził do Łowicza zakon bonifratrów. Nagrobek prymasa w prezbiterium wykonany przez Abrahama van den Blocke, ukończony przez Wilhelma Richtera.
Opracował Zdzisław Kryściak

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]