Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Park w Arkadii
Park w Arkadii, założony w stylu angielskim w 1778 roku to jeden z najlepiej zachowanych parków romantycznych w Polsce. Założycielką parku była Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa. W parku rozrzuconych jest mnóstwo romantycznych pawilonów m.in. Domek Gotycki z Grotą Sybilli, Dom Burgrabiego z Łukiem Greckim, Przybytek Arcykapłana i wiele innych.
‹‹    A-    A+
Janusz Kaźmierczak
Janusz Kaźmierczak – (1932-2013) od uroczenia związany z Ziemią Łowicką. Jako siedmioletni chłopiec rozpoczął naukę gry na harmonii półtonowej. W 1946 roku w Liceum Pedagogicznym w Łowiczu poznał Henryka Rogalę, Zenona Jagiełłę i wspólnie stworzyli „wziętą kapelę ludową”.
W 1953 roku przy domu kultury zorganizował Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łowickiej, którego został kierownikiem muzycznym. W okresie tym, zespół odnosił wiele sukcesów w kraju i zagranicą. W pełni łączy swoje zamiłowanie i pasję do rodzinnego folkloru, z pracą zawodową. Pozyskuje i archiwizuje pieśni i muzykę instrumentalną. Poza zespołem Ziemi Łowickiej współpracuje z innymi zespołami m.in.: Kolejarz, Sztuka Łowicka, Blichowiacy. W 1957 roku na blisko 25 lat związał się z Polskim Radiem w audycji „Wesoły Autobus”. W dalszym jednak ciągu jest aktywny jako autor widowisk folklorystycznych, obrazków scenicznych, których tematyką są obrzędy. Należy wspomnieć m.in.: wesele łowickie, kogutek, wianki, karczma, wesele opoczyńsko-łowickie, pastorałki, pierzarka. Współpracuje z zespołami Dobroń, Anilana, Poltex, Promini oraz łowickimi zespołami: Boczki Chełmońskie, Koderki, a przede wszystkim Blichowiacy i Kolejarz. Opracował muzykę do filmów: „Chłopi”, „Karczma i Zajazd”, „Karuzela Łowicka”, „Jarmark Łowicki”. Zasługą Pana Janusza jest opracowanie rdzennych kompozycji ludowych powstałych na Ziemi Łowickiej, jak również tych, które dotarły z zewnątrz i z biegiem lat uległy asymilacji. Stworzył niepowtarzalny styl gry łowickich melodii – oberków, kujonów, polek i chodzonych oraz piosenek regionalnych. Dzisiaj te opracowania służą młodym muzykom jako wzór artystycznego wykonania tradycyjnych melodii ludowych. Za swoją działalność otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Gloria Artis przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku.

W 2012 roku „Gwiozdy” przyznane zostały dla Bronisławy Skwarnej z Błędowa – artystki ludowej oraz Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.


Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]