Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
1357
W 1357 roku książę mazowiecki, Siemowit III wystawił dokument, w którym uznał pełnię immunitetu arcybiskupiego do Łowicza i kasztelanii. Wynika z niego, iż Łowicz wraz z przyległymi dobrami, liczącymi aż 111 wsi, stanowił największy kompleks majątkowy. W ówczesnych czasach należał on do Kościoła.
‹‹    A-    A+
Aktualności
12 maja 2023
W Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. prałata Stefana Wysockiego w Łowiczu prezentowana jest wyjątkowa wystawa. Ukazuje ona 35 ikon autorstwa artystki Anny Jaszczyńskiej, mieszkanki gminy Zduny. Ikon pisarstwo nie jest popularne w naszym regonie. Dlatego warto ją zobaczyć. Inauguracja wystawy miała miejsce 11 maja 2023 r. i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Anna Jaszczyńska z wyksztalcenia jest prawniczką. Na co dzień związana z warszawską grupą „Droga ikony”, która działa przy Zakonie Jezuitów. Członkowie tej grupy piszą ikony w ramach wspólnych warsztatów. Ikony Pani Anny dotychczas prezentowane były m.in. w Warszawie, Poznaniu i Stalowej Woli. Obecnie również w Łowiczu.

Wystawa prezentowana będzie do 25 maja w godzinach pracy biblioteki.

Cym są Ikony? To obrazy sakralne powstałe w kręgu kultury bizantyńskiej, wyobrażające postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczne dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon były prawdopodobnie portrety grobowe z Fajum lub wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe. Ale do końca nie zostało to wyjaśnione przez badaczy i historyków sztuki. Według tradycji autorem pierwszych ikon był Łukasz Ewangelista.

Genezę ikony wywodzi się z portretowego malarstwa późnoantycznego. W okresie kształtowania się sztuki chrześcijańskiej słowem „ikona” określano na chrześcijańskim Wschodzie, w krajach pozostających pod wpływami Bizancjum, wszystkie przedstawienia Chrystusa, Matki Bożej, aniołów, świętych i scen historycznych z Pisma Świętego niezależnie od tego, w jakiej technice były wykonane.

W czasach nowożytnych pojęciem tym zaczęto nazywać tylko obrazy przenośne (malowane, rzeźbione, wykonane w emalii lub mozaice), niezwiązane z architekturą. Istnieją przekazy z drugiej połowy VI wieku o cudach dokonywanych przez ikony. Najstarsze zachowane ikony pochodzą z VI wieku z klasztoru św. Katarzyny na Synaju.

Malarstwo ikonowe rozwijało się w Bizancjum, aż do jego upadku w XV wieku, oraz na terenach objętych wpływami kultury bizantyńskiej, czyli w Grecji, Serbii, na Bałkanach, w średniowiecznej Italii oraz na Rusi. Najstarsze zachowane do naszych czasów ikony pochodzą z VI wieku. Najbardziej reprezentatywne dla tego okresu są zwłaszcza trzy dzieła przedstawiające: świętego Piotra, Chrystusa Pantokratora oraz Marię z aniołami i ze świętymi Teodorem i Jerzym.

Ikony pisze się na drewnianej desce poprzez naklejenie na niej tkaniny na której powstaje obraz zabezpieczany kilkukrotnymi warstwami pokostu, szelaku, wosku lub lakieru na bazie oleju. Dodatkowo obraz jest złocony


Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]