Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Miasta partnerskie
Łowicz prowadzi szeroką współpracę z sześcioma miastami partnerskimi. Są to: Colditzv(Niemcy), Lubliniec, Soleczniki (Litwa), Reda, Saluzzo (Włochy) oraz Montoire-sur-le-Loir (Francja). Współpraca ma charakter kulturalny, społeczny, gospodarczy i turystyczny.
‹‹    A-    A+
Eligiusz Pietrucha
Eligiusz Pietrucha jest osobą doskonale znającą Łowicz, region łowicki, kulturę ludową Księstwa Łowickiego. Jest przewodnikiem turystycznym PTTK, propagatorem turystyki, który tysiącom turystów przybliża wszelkie elementy łowickiej kultury ludowej. Jest „żywą encyklopedią regionu". Za całokształt swoich dokonań i działalności został wyróżniony tytułem „Łowiczanina Roku 2010".

Znany jako gawędziarz ludowy, konferansjer wielu imprez o profilu folklorystycznym przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, a także poza jego granicami. Jego talent krasomówczy i gawędziarski zaowocował zaproszeniem do prowadzenia imprez folklorystycznych, zajmuje się tym nieprzerwanie od 1974 roku.

Wykazuje się interesującą gawędą, wypowiadaną w gwarze łowickiej, pełną ciekawostek, dowcipu regionalnego. Jego umiejętności konferansjerskie są wysoko oceniane przez uczestników i organizatorów wydarzeń kulturalno-folklorystycznych. Upowszechnia kulturę ludową, chroni jej dorobek i szeroko promuje w środowisku społecznym.

Eligiusz Pietrucha uczestniczył i propagował łowicką kulturę ludową podczas wielu imprez plenerowych, m.in. wydarzeń folklorystycznych w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Kaliszu. Wielokrotnie prowadził dożynki m.in. w Głownie, Bedlnie, Białej Rawskiej oraz inne imprezy m.in. Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych w Bedlnie. Często był prowadzącym podczas imprez w regionie łowickim m.in. w Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych, Festiwalu Folklorystycznym „O łowicki pasiak", „Biesiadzie Łowickiej", „Księżackim Jadle", Europejskich Dniach Dziedzictwa, prezentacjach folklorystycznych podczas Bożego Ciała.

Wielokrotnie promował sztukę ludową w ogólnopolskich programach telewizyjnych i audycjach radiowych, a także w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.


Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]