Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Łowicka sztuka ludowa
Łowicka sztuka ludowa stworzyła własne, nie występujące w innych regionach, pasiaste tkaniny użytkowe, charakterystyczny haft oraz wycinanki i pająki. Folklor regionu łowickiego jest zjawiskiem żywym, zespoły regionalne oraz twórcy ludowi znani są na wszystkich kontynentach. Unikatowy łowicki strój ludowy oraz inne elementy kultury księżackiej można zobaczyć m.in. na słynnych procesjach Bożego Ciała w Łowiczu.
Znaki i symbole
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Rada Miejska w Łowiczu Uchwałą Nr XXXII/295/2001 z dnia 24 maja 2001 roku ustaliła zasady używania i okoliczności używania Znaków Miasta Łowicza m.in.: Herbu, Flagi.

Herb i flaga Miasta Łowicza jako zewnętrzne znaki reprezentacyjne symbolizujące Miasto, stanowią własność Miasta i mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach, kolorach w celach reprezentacyjnych i do oznaczenia własności samorządowej, zgodnych z wzorami przyjętymi w drodze uchwały i Statucie Miasta Łowicza.

Herb i flaga mogą być wykorzystywane jedynie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

Herb może być używany: na uroczystościach państwowych, samorządowych oraz podczas innych wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym i religijnym pod warunkiem uzyskania zgody, chyba że organizatorem jest Gmina Miasto Łowicz.

Wykorzystywanie wizerunku herbu i flagi odbywać się może jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Burmistrza.

O wydanie zgody na użycie Herbu lub Flagi Miasta Łowicza mogą występować:
  1. gminne jednostki organizacyjne,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. osoby fizyczne,
  4. osoby prawne,
działające i mające siedzibę na terenie Gminy Miasta Łowicza.

Ubiegający się o prawo do używania herbu składają pisemny wniosek do Burmistrza wskazując cel, proponowany sposób i czas używania herbu, formę odpłatną lub nieodpłatną. Do wniosku należy załączyć projekt graficzny sposoby wykorzystania Herbu Miasta Łowicza.

Pisemną zgodę na używanie herbu udziela Burmistrz określając warunki używania herbu, a w szczególności sposób, miejsce i okres używania.

Burmistrz może cofnąć zgodę, w przypadku:
  1. stwierdzenia wykorzystania znaku w sposób godzący dobre imię Miasta Łowicza i obrażające uczucia jego mieszkańców,
  2. ubiegania się o zgodę bez jednoznacznego określenia sposobu wykorzystania znaku.
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki prowadzi rejestr udzielnych zezwoleń.


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]