Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Bitwa nad Bzurą
Opodal Łowicza we wrześniu 1939 r. rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej znana jako „Bitwa nad Bzurą”. Od 9 do 22 września 1939 r. wojska polskie toczyły zacięte boje z przeważającymi wojskami niemieckimi. Siły polskie uległy najeźdźcy. Była to jedyna przeprowadzona na tak wielką skalę operacja zaczepna przeciwko III Rzeszy aż do 1941 roku.
Wrzesień
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
1 września

 • 1994 - Zmarł Stanisław Rotstad, oficer (ppłk), lekarz. Urodził się w 1895 roku w Warszawie. W listopadzie 1918 roku uczestniczy w rozbrajaniu Niemców , pełni pierwszą wartę przed pałacem Radziwiłłowskim w Warszawie (późniejszy URM). W 1925 roku przybywa do Łowicza jako lekarz wojskowy 10 pp. Komendant szpitala polowego we wrześniu 1939 roku, internowany. Do Łowicza powraca w sierpniu 1945 roku. Organizuje Przychodnię Powiatową oraz poradnię pediatryczną przy Przychodni Lekarskiej PKP. Pracował zawodowo do 1993 roku. Uroczysty pogrzeb dr Rotstada odbył się 4 września. Pochowany został na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.
3 września

 • 1939 - Pierwszy nalot lotnictwa niemieckiego na Łowicz. Niemieckie bombowce zbombardowały dworzec kolejowy.
8 września

 • 1998 - Dekret Biskupa Łowickiego Alojzego Orszulika ustanawiający kościół św. Leonarda kościołem akademickim. Rektorem mianowany został ks. dr Zbigniew Skiełczyński. Przekazanie kościółka przez proboszcza parafii katedralnej nastąpiło 21 września 1998 roku.
9 września

 • 1939 - Rozpoczęcie największej bitwy września 1939 roku, Bitwy nad Bzurą. Dwie polskie armie "Poznań" i "Pomorze" wycofując się przeszły do zwrotu zaczepnego w kierunku Strykowa na linii Łęczyca - Piątek. Uderzenie zakończyło się całkowitym sukcesem, jednak już 13 września współdziałające oddziały niemieckie zmusiły armie polskie do odwrotu w kierunku Warszawy.
14 września

 • 1693 - Zmarł w Obidowie k. Kutna ks. Wojciech Siewierkiewicz od św. Teresy, pijar. Prowincjał polski i węgierski. Pierwszy rektor kolegium pijarskiego w Łowiczu, budowniczy kościoła. Zlecił stworzenie kopii obrazu Matki Bożej z Frascati - obraz MB Szkaplerznej namalowany przez Mlankowskiego, w nawie bocznej kościoła pijarskiego. Pochowany został w Łowiczu. Mowę żałobną wygłosił kanonik łowicki M.K. Orłowski, który "ze wzruszenia zaniemógł i nie dokończył przemowy". Portret ks. Siewierkiewicza został skradziony z zakrystii kościoła łowickiego.
 • 1939 - Niemcy stosują "żywy mur". W czasie walk o Łowicz Niemcy chcąc zapobiec wtargnięciu wojsk polskich do miasta zgromadzili na ulicy Mostowej mieszkańców okolicznych uliczek tworząc "żywy mur". Szybka i skuteczna interwencja wojsk polskich zapobiegła tragedii ludności cywilnej.
17 września

 • 1374 - Zmarł arcybiskup Jarosław ze Skotnik h. Bogoria. Zasiadał na tronie arcybiskupim w latach 1342 - 1374. W połowie XIV wieku przeprowadził lokację Nowego Miasta na prawie niemieckim (obecnie Stare Miasto), obok już istniejącego Podgrodzia z prawami miejskimi z przed 1298 roku. Ożywił i wzmocnił gospodarczo kasztelanię łowicką. Był budowniczym zamku łowickiego (ok. 1355 roku), który stał się zaczątkiem rezydencji arcybiskupiej w Łowiczu.
 • 1998 - Uroczystość nadania biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Łowicza. W uroczystościach uczestniczył znany aktor Janusz Zakrzeński oraz prof. Jan Miodek. Wniosek uhonorowania biskupa został złożony przez środowisko łowickich rzemieślników.
21 września

 • 1858 - Pierwsza w Królestwie Polskim wystawa rolnicza w Łowiczu. Inicjatorem wystawy było Towarzystwo Rolnicze (prezes Andrzej hr. Zamoyski). Wystawa odbyła się w dniu św. Mateusza związanym wcześniej ze znanym jarmarkiem łowickim. Na wystawie zaprezentowano: płody, zwierzęta i wyroby gospodarstw wiejskich. Odbyły się również konkursy i wyścigi konne. Wystawa trwała do 24 września i została w następnym roku ponownie zorganizowana.
 • 1998 - Premier Jerzy Buzek w Łowiczu. Gość witany był przez władze miasta. Premier dokonał oficjalnego otwarcia Giełdy Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej. Następnie spotkał się z biskupem łowickim.
24 września

 • 1993 - Rejestracja Wyższej Mazowieckiej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej. W dniu tym została wydana zgoda przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na powstanie szkoły.
25 września

 • 1515 - Najstarszy dokument wspominający o bractwie kupieckim. Trudno określić kiedy dokładnie zorganizowano cech kupiecki. Przypuszcza się, że na początku XV wieku. Członkami bractwa mogli zostać tylko chrześcijanie "przypisani do prawa miejskiego w Łowiczu" i wraz z innymi ponoszący miejskie ciężary.
26 września

 • 1997 - Otwarcie Galerii Artymowskich w pałacyku gen Klickiego.
28 września

 • 1699 - Zatwierdzenie przywileju cechu garncarzy. Wcześniej przywilej został zatwierdzony przez arcybiskupa Jakuba Uchańskiego. Prymas Michał Radziejowski w swoim przywileju zaznaczył, że w promieniu 2 mil od Łowicza nie wolno uprawiać tego rzemiosła.
30 września

 • 1726 - Wielki pożar miasta. Pożar wybuchł ok. południa, rozpoczął się od Podgrodzia, na ulicy Długiej i przez ulice Podrzeczną, Stary Rynek i Mostową dotarł do Kaczewa (obecnie Tkaczew). Z trudem uratowano wieże kościoła kolegiackiego. Po pożarze Podgrodzie nie zostało już odbudowane. Pomocy mieszkańcom miasta udzielił prymas Teodor Potocki wypłacając znaczne kwoty z fundacji Mons Pietatis.
Opracował Zdzisław Kryściak


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]