Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Kategorie
Czy wiesz, że ... ?
Nazwa miasta Łowicz
Nazwa miasta Łowicz wywodzi się od nazewnictwa dawnej osady łowieckiej, skąd książęta mazowieccy wyruszali na polowania tzw. „łowy” w okoliczną puszczę. W dogodnym miejscu, nad rzeką Bzurą, książęta mazowieccy zbudowali zamek, przy którym rozwinęła się osada łowiecka. Jak głosi tablica, umieszczona pod chórem w kolegiacie, w 1100 roku książęta mazowieccy wznieśli w osadzie kościół. Obecnie - Bazylika Katedralna.
Baza instytucji
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Szkoły

Adres:
99-400 Łowicz, ul. Mickiewicza 1
Nr telefonu:
(+48) 46 837 57 04
Fax:
(+48) 46 837 57 04
E-mail:
WWW:
Dane organizacyjne:
  • liczba dzieci – 696
  • liczba oddziałów – 30
  • liczba etatów pedagogicznych – 59,33
  • liczba etatów niepedagogicznych – 16
WIZJA SZKOŁY:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu jest szkołą przyjazną i bezpieczną. Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia. Gwarantuje atrakcyjne i skuteczne nauczanie. Kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka oraz poszanowanie uniwersalnego systemu wartości. Dba o dziedzictwo historyczne i kulturowe naszego regionu, kraju.

MISJA SZKOŁY:
Jesteśmy szkołą która zapewnia wszechstronny i efektywny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne i udział w konkursach.

Kształtuje dziecko, które świadomie dokonuje wyborów, jest wrażliwe, pewnie porusza się w określonym systemie wartości. Wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu. Zapewnia naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w klimacie życzliwości, profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy. Przygotowuje uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wspiera rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka. Motywuje i wspiera pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem wykonywali swoją pracę. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Realizowane programy dla uczniów:
  • Szklanka mleka
  • Owoce i warzywa w szkole
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – złożony projekt
  • Aktywna tablica – złożony projekt


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]