Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Kategorie
Czy wiesz, że ... ?
Diecezja Łowicka
Diecezję Łowicką utworzył Papież Jan Paweł II w 1992 roku, a Łowicz ustanowił jej stolicą. Ojciec Święty odwiedził miasto 14 czerwca 1999 roku. Wtedy też podniósł katedrę łowicką do rangi bazyliki mniejszej.
Baza instytucji
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Szkoły

Adres:
99-400 Łowicz, ul. Mickiewicza 1
Nr telefonu:
(+48) 46 837 57 04
Fax:
(+48) 46 837 57 04
E-mail:
WWW:
Dane organizacyjne:
  • liczba dzieci – 696
  • liczba oddziałów – 30
  • liczba etatów pedagogicznych – 59,33
  • liczba etatów niepedagogicznych – 16
WIZJA SZKOŁY:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu jest szkołą przyjazną i bezpieczną. Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia. Gwarantuje atrakcyjne i skuteczne nauczanie. Kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka oraz poszanowanie uniwersalnego systemu wartości. Dba o dziedzictwo historyczne i kulturowe naszego regionu, kraju.

MISJA SZKOŁY:
Jesteśmy szkołą która zapewnia wszechstronny i efektywny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne i udział w konkursach.

Kształtuje dziecko, które świadomie dokonuje wyborów, jest wrażliwe, pewnie porusza się w określonym systemie wartości. Wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu. Zapewnia naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w klimacie życzliwości, profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy. Przygotowuje uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wspiera rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka. Motywuje i wspiera pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem wykonywali swoją pracę. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Realizowane programy dla uczniów:
  • Szklanka mleka
  • Owoce i warzywa w szkole
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – złożony projekt
  • Aktywna tablica – złożony projekt


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]