Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Księstwo łowickie
Księstwo łowickie to zwyczajowa nazwa kompleksu dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich rozciągających się wokół Łowicza. Dzięki licznym nadaniom królewskim oraz sejmowym wzrastało gospodarczo i w XVI w. obejmowało 2 miasta (Łowicz i Skierniewice) oraz 116 wsi. Śladem dawnej odrębności są zachowane dwa słupy graniczne, ale największym skarbem tej ziemi jest dorobek kulturowy Księżaków.
Stanisław Rotstad
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Stanisław Rotstad, syn Bronisława i Felicji z domu Klingsland, urodził się 9 września 1895 r. w Warszawie. Uczęszczał do VI Gimnazjum Męskiego w Warszawie, egzamin maturalny złożył w 1914 r., lecz konflikt światowy uniemożliwił mu podjęcie studiów. Brał udział w I Wojnie Światowej pełniąc funkcje sanitarne w 3 pułku piechoty armii rosyjskiej. Na froncie rozwijał swoje doświadczenie medyczne. Podczas walk pod Kownem 16 sierpnia 1915 r. został ciężko ranny; gdy wrócił do służby, otrzymał awans na podporucznika sanitarnego.

10 sierpnia 1918 r. Rotstad powrócił do Warszawy i niedługo potem został przyjęty na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w rozbrajaniu Niemców. 11 listopada stał na czele warty akademickiej, która stanęła przed gmachem Pałacu Radziwiłłowskiego na Krakowskim Przedmieściu. Służył w szeregach 36 pułku piechoty Legii Akademickiej dzieląc obowiązki studenta i żołnierza brał udział w kampanii 1918-1920.

Stanisław Rotstad ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 28 marca 1925 r. otrzymał dyplom lekarski doktora wszech nauk medycznych, z prawem specjalizacji w zakresie chirurgii, okulistyki i położnictwa. Jako lekarz wojskowy pełnił różne przydzielone mu funkcje. W 1926 r. został służbowo przeniesiony do 10 pułku piechoty stacjonującego w Łowiczu. Pracował na stanowisku młodszego lekarza, a następnie głównego lekarza pułku. Został wielokrotnie wyróżniony i odznaczony. Był inicjatorem utworzenia Łowickiego Towarzystwa Lekarskiego, które powstało w 1926 r.

W 1938 r. przeszedł w stan spoczynku w stopniu majora. Poświęcił się prywatnej praktyce lekarskiej, otaczał opieką medyczną uczniów łowickich szkół: Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Juliana Ursyna Niemcewicza oraz Miejskiej Szkoły Handlowej w Łowiczu. Do kwietnia 1939 r. wykładał w nich przysposobienie obronne, higienę, anatomię i zasady udzielania pierwszej pomocy. Doktor Stanisław Rotstad pełnił także funkcję lekarza w areszcie karno- śledczym w Łowiczu.

Był zaangażowany w działalność łowickiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, uczestniczył w wielu przedsięwzięciach społecznych m. in. na rzecz zaopatrzenia w sprzęt Ochotniczą Straż Pożarną w Łowiczu. W wrześniu 1939 r. opuścił Łowicz. Powrócił do miasta w 1945 r. podejmując pracę jako lekarz w tutejszym Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym oraz w Szkole Rolniczej na ul. Blich. W wycieńczonym wojną mieście ofiarnie pracował na rzecz odbudowy i rozwoju łowickiej służby zdrowia. W latach 1948-1949 pełnił obowiązki lekarza powiatowego.

Poza codzienną służbą dla pacjenta był organizatorem szeregu form opieki w lecznictwie otwartym. Stworzył przychodnie obwodową, organizował kuchnie mleczne i spółdzielnie zdrowia na wsi, sezonowe żłobki, szkoły matek i pogadanki dla kobiet wiejskich, był inicjatorem masowych badań dzieci szkolnych. Jego misja jako lekarza zaraz po wojnie i w latach późniejszych była ukierunkowana na opiekę i pomoc najmłodszym mieszkańcom Łowicza i powiatu łowickiego. Dużą wagę przykładał również do pomocy materialnej i rzeczowej dla matek i dzieci. Należy podkreślić, że wybitnie przyczynił się do poprawy stanu zdrowia dzieci. W 1952 r. śmiertelność niemowląt w powiecie łowickim była najmniejsza w całym kraju. W związku z niedoborem kadry medycznej przez kilka lat pracował w łowickiej Szkole Felczerskiej, ponadto prowadził kursy dla nauczycieli miejscowych szkół. Kierował wieloma placówkami służby zdrowia m.in.: laboratorium analitycznym, Poradnią dla dzieci, Ośrodkiem Zdrowia w Łowiczu i Przychodnią kolejową. W Przychodni Obwodowej przy Rynku Kościuszki zorganizował szereg poradni specjalistycznych oraz Przychodnię Przeciwgruźliczą.

Doktor Stanisław Rotstad należał do elity intelektualnej Łowicza, dla mieszkańców naszego miasta był autorytetem moralnym i osobą, na którą mogli zawsze liczyć. Pomimo rozlicznych obowiązków zawodowych chętnie angażował się w pracę społeczna na rzecz Łowicza. Działał w wielu organizacjach m. in. w Towarzystwie Przyjaciół Muzeum w Łowiczu i Łowickim Kole Polskiego Związku Filatelistów. Przede wszystkim był ceniony jako wybitny lekarz, który poświęcał się swoim pacjentom, bezinteresownie pomagał ubogim i najbardziej potrzebującym.

W 50. Rocznicę wojny obronnej 1939 r. rozkazem personalnym nr 90 Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 1989 r. major doktor Stanisław Rotstad otrzymał awans do stopnia podpułkownika. Został wyróżniony następującymi odznaczeniami: Medal św. Jerzego (Rosja), Krzyż Walecznych, Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Brązowy i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal za Wojnę, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal X-lecia PRL-u, Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939", Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal 40-lecia PRL-u. Ponadto otrzymał odznaki honorowe: "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", "Za wzorową pracę w PKP", "Przyjaciela Dziecka" (TPD), "Zasłużony dla ZBOWiD", "Zasłużony dla Związku Inwalidów Wojennych".

Doktor Stanisław Rotstad zmarł w dniu 1 września 1994 r. przeżywszy 99 lat. Został pochowany na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu nr XXXVI/342/97, jego imię zostało nadane jednej z łowickich ulic. W 2010 r. został patronem 39. drużyny harcerskiej łowickiego hufca ZHP. Jego pamięć pielęgnuje Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty.

Był człowiekiem niezwykłym i wielkiego serca. Walczył o niepodległość Polski, brał udział w kształtowaniu nowego państwa w okresie międzywojennym, a także w jego odbudowie po zakończeniu II Wojny Światowej. W sposób szczególny zasłużył się dla naszego miasta niosąc ratunek i ulgę w cierpieniu wielu pokoleniom Łowiczan.


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]