Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
1357
W 1357 roku książę mazowiecki, Siemowit III wystawił dokument, w którym uznał pełnię immunitetu arcybiskupiego do Łowicza i kasztelanii. Wynika z niego, iż Łowicz wraz z przyległymi dobrami, liczącymi aż 111 wsi, stanowił największy kompleks majątkowy. W ówczesnych czasach należał on do Kościoła.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
10 lutego 2014
Muzeum w Łowiczu  otrzymało dofinansowanie projektów, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa. Pozwolą one m.in. na przeprowadzenie kilku istotnych działań. Poniżej przedstawiamy opisy poszczególnych projektów.
1/„Dziedzictwo regionu łowickiego - gwara - Księżaków "język ojczysty" - projekt dofinansowany w kwocie 25.000 zł z programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa. Zadanie przewiduje zebranie materiału dokumentującego aktualny stan wiedzy na temat gwary łowickiej. Na materiał ten złożą się: słownik gwary łowickiej ukazujący stan gwary w II poł. XX w. oraz teksty pieśni ludowych i dotyczących wybranych obrzędów regionu łowickiego I poł. XX w. Materiał posłuży do wydania publikacji książkowej, której uzupełnieniem będzie płyta z wyborem pieśni oraz tekstów mówionych gwarą łowicką.

Wartość gwary, jako znaku „wspólnoty terytorialno-językowej” odżyła w rodzącej się idei Europy regionów, Europy – kontynentu małych ojczyzn. Taką małą ojczyzną jest Księstwo Łowickie wraz ze swoimi gwarami, będącymi źródłem kultury duchowej, która zadecydowała o inności i odrębności kulturowej tego regionu.Wydawnictwo ma być przewodnikiem, „elementarzem” gwary łowickiej, w przystępny sposób przedstawiający ją osobom zainteresowanym kulturą ludową regionu łowickiego.

2/ Kolejnym projektem, na który muzeum otrzymało dofinansowanie, jest zadanie pod nazwą „Dziedzictwo w plenerze - konserwacja zabytków XVIII - XIX w. prezentowanych w skansenie w Maurzycach”. Dofinansowanie z programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych wynosi 30.000 zł.

Projekt przewiduje przeprowadzenie konserwacji zabytków sztuki sakralnej XVIII-XIX w. ze zbiorów Muzeum w Łowiczu, celem ich prezentacji w Skansenie w Maurzycach. Ujęte we wniosku muzealia związane są bezpośrednio z lokalizacją skansenu, wszystkie pochodzą z terenu dawnego Księstwa Łowickiego: nastawa ołtarzowa z mensą i tabernakulum oraz rzeźba Madonna z Dzieciątkiem pochodzą z kapliczki z miejscowości Retki (gmina Zduny), przydrożny krzyż drewniany - z Maurzyc. Z kolei obraz przedstawiający św. Franciszka pochodzi z kościoła z Wysokienic z poł. XVIII w., jaki przeniesiony został do Skansenu w Maurzycach w latach 2006 - 2009. Wymienione zabytki wymagają pilnych prac konserwatorskich.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]