Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Walewice
W Walewicach znajduje się pałac klasycystyczny szambelana królewskiego Anastazego Walewskiego. Zamieszkiwała tutaj niegdyś słynąca z urody Maria z Łączyńskich Walewska zwana „polską żoną Napoleona”, tu też przyszedł na świat syn cesarza Aleksander. W pobliżu znajduje się rezerwat geologiczny „Walewice” ukazujący osady okresu lodowcowego.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
16 stycznia 2014
Już wkrótce na łowickim rynku wydawniczym pojawi się kolejny, długo oczekiwany przez miłośników Łowicza i Ziemi Łowickiej, X tom Roczników Łowickich. Każdy tom zawiera wiele ciekawych informacji o historii Łowicza i regionu, a także biogramy zasłużonych mieszkańców Księstwa Łowickiego.
Promocja X tomu „Roczników Łowickich” odbędzie 3 lutego 2014 r. (Poniedziałek) o godz. 17.30 Łowickim Ośrodku Kultury. Zapraszamy.

Na X tom „Roczników Łowickich” składać się będą:

Artykuły
Dobiesław Jędrzejczyk, Wieś łowicka w powieściach Juliana Gałaja
Aneta Kryściak, Pijarzy związani z Łowiczem i nauczyciele łowickiego kolegium (1668 – 1831)
Michał Słomski, Problemy przynależności terytorialno–admini-stracyjnej Łowicza w średniowieczu
Marek Wojtylak, Architekci i inżynierowie w Łowiczu i powiecie łowickim w XIX i początkach XX wieku

Przyczynki
Zbigniew Adamas, Jak ważne są wspomnienia
Teresa Iwanowska, Nieznane karty z życia rodziny Władysława Tarczyńskiego
Karolina Molga, Malowidła Michała Anioła Palloniego w kaplicy św. Karola Boromeusza w Łowiczu. Przyczynek do historii polichromii w świetle ostatnich prac konserwatorskich
Paweł Piotrowski, Łowicz w okresie międzywojennym jako przy-kład współpracy wojska ze społecznością lokalną
Anna Wiercińska, Walory przyrodnicze i historyczne kompleksu leśnego obejmującego Las Stanisławów
Marta Wysocka, Relacje zachodzące między kulturą ludową a religijnością wśród mieszkańców Ziemi Łowickiej

Z dziejów szkolnictwa
Aleksander Kopiński, W służbie oświaty polskiej – Sergiusz i Helena Halpernowie (studium biograficzno–genealogiczne), cz. I

Stowarzyszenia
Anna Bieguszewska, Pięciolecie Klubu Seniora „Radość” w Łowiczu

Kronika
Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Łowiczu w 2012 r.
Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2012 r.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]