Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
5 maja 2015
Miesiąc Maj nieodzownie kojarzy się z „majówkami”, nabożeństwami ku czci Matki Bożej, odprawianymi przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych. Każda z tych niewielkich budowli kultu, stawianych zwykle w celach wotywnych, dziękczynnych i obrzędowych ma swoją, niepowtarzalną historię. Warto w tym czasie odkryć ich piękno.
Foto Art Galeria EKSPOZYCJA 34, mieszcząca się w bramie zabytkowej kamienicy przy ulicy Zduńskiej 34 w Łowiczu, w miesiącu Maju, zaprasza na wystawę fotografii pt. „Pejzaż Wszystkich Świętych” autorstwa Andrzeja Białkowskiego, etnologa Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu Łódzkiego Domu Kultury i Piotra Wypycha, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyrektora Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych z siedzibą w Moszczenicy.

Fotografie prezentowane na ekspozycji powstały w ramach projektu „Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego”, oryginalnego dzieła badawczo-animatorskiego zrealizowanego w latach 2006-2012. W ramach projektu udało się odtworzyć 48 zniszczonych lub okradzionych kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie województwa łódzkiego.

Przedstawione fotografie – jak piszą autorzy wystawy „w dużym stopniu są ikonograficznym podsumowaniem kilkuletniego projektu. Przygotowana wystawa może urozmaicić oraz wzbogacić wiedzę każdego regionalisty, samorządowca, animatora i działacza kultury, a także być może zachęci do kolejnych peregrynacji „utraconego krajobrazu” przez uwrażliwionych poszukiwaczy”.

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Pejzaż Wszystkich Świętych”, odbędzie się 7 maja 2015 r. o godz. 16:30. Wystawę będzie można oglądać do 7 czerwca.

Wystawa zrealizowana zostanie ze środków pozyskanych z Łowickiego Ośrodka Kultury w ramach Małych Grantów 2015.

O „Pejzażu Wszystkich Świętych”

Realizacja tego zadania wymagała spójności koncepcji merytorycznej i kompleksowości działań służących jego realizacji. Wieloletnie doświadczenie, wiedza i kompetencje głównych realizatorów przedsięwzięcia – Andrzeja Białkowskiego i Piotra Wypycha zadecydowały, że zadanie, którego się podjęli, zostało wykonane, w opinii wielu osób, w pełni profesjonalnie.

Działania zrealizowane w ramach projektu „Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego” zawierały szereg istotnych elementów, takich jak: aktywizacja artystów ludowych, popularyzacja osiągnięć twórczości nieprofesjonalnej, podniesienie atrakcyjności turystycznej subregionów etnograficznych wchodzących w skład województwa, kształtowanie wrażliwości estetycznej i ekologicznej mieszkańców.

Ostateczne odtworzenie każdego obiektu tzw. małej architektury sakralnej w terenie musiało być poprzedzone rozległą i skrupulatną dokumentacją, wymagało dociekliwości, precyzji i współpracy z lokalnymi społecznościami. Szczególnie na ten ostatni aspekt warto zwrócić uwagę.

Zaangażowanie w projekt artystów, regionalistów, duchownych, samorządowców, społeczników, specjalistów z zakresu etnografii, folklorystyki i sztuki ludowej okazuje się (obok rewitalizacji substancji materialnej) najistotniejszym bodaj osiągnięciem projektu. Inicjatywa udowodniła, że kwestie tradycji i dziedzictwa można z powodzeniem wykorzystać w procesie budowania kapitału społecznego.

Można powiedzieć, że utożsamianie się mieszkańców ze swoim regionem w znacznym stopniu warunkuje sprawną organizację życia społecznego na danym terenie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że projekt, od samego początku jego realizacji, posiadał – obok etnograficznego – ten właśnie integracyjno-społeczny walor. Obecność kapliczek i krzyży przydrożnych, odtworzonych w ramach projektu, ułatwiła identyfikację obywateli z zamieszkiwanym przez nich terenem.

Mieszkańcy, świadomi dziedzictwa regionu, sami zaangażowani w proces przekazywania tradycji, są bardziej skłonni do współpracy w zakresie wyboru wizji przyszłości i korzystania z dostępnych im mechanizmów demokracji.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]