Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Łowicka sztuka ludowa
Łowicka sztuka ludowa stworzyła własne, nie występujące w innych regionach, pasiaste tkaniny użytkowe, charakterystyczny haft oraz wycinanki i pająki. Folklor regionu łowickiego jest zjawiskiem żywym, zespoły regionalne oraz twórcy ludowi znani są na wszystkich kontynentach. Unikatowy łowicki strój ludowy oraz inne elementy kultury księżackiej można zobaczyć m.in. na słynnych procesjach Bożego Ciała w Łowiczu.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
21 stycznia 2014
Burmistrz Łowicza przypomina o obowiązku odśnieżania chodników i dachów. Na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1399) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 stycznia 2013 r. nr XXXVII/257/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz, wszyscy właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie miasta Łowicza, są zobowiązani do usuwania nieczystości, śniegu, błota i gołoledzi z chodników przyległych do nieruchomości oraz usuwania tworzących się na dachach sopli lodowych.
Przypomina się również, że w przypadku niedostosowania się do powyższych obowiązków odpowiedzialność za wypadki np. stłuczenia, złamania kończyn, spoczywa na właścicielu, użytkowniku, dzierżawcy nieruchomości, do której przylega chodnik.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]