Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Łowicka sztuka ludowa
Łowicka sztuka ludowa stworzyła własne, nie występujące w innych regionach, pasiaste tkaniny użytkowe, charakterystyczny haft oraz wycinanki i pająki. Folklor regionu łowickiego jest zjawiskiem żywym, zespoły regionalne oraz twórcy ludowi znani są na wszystkich kontynentach. Unikatowy łowicki strój ludowy oraz inne elementy kultury księżackiej można zobaczyć m.in. na słynnych procesjach Bożego Ciała w Łowiczu.
Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
11 grudnia 2013
Województwo Łódzkie przy współudziale Powiatu Łowickiego realizuje kolejny etap projektu pn. „Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016”. Będą nim konsultacje objazdowe, które zostaną przeprowadzone w formie warsztatów.
Spotkania będą miały na celu wprowadzenie zainteresowanych w stosowanie marki „Łódzkie promuje” oraz przybliżą techniki pracy projektanta wykorzystywane w myśleniu projektowym.

Konsultacje odbędą się 11 grudnia 2013 r. od godz. 9.00 w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17 w Łowiczu.

Program:
1. Wprowadzenie w markę „Łódzkie promuje” przybliżenie jej wizji oraz misji – interaktywny wykład (przewidywany czas około 35 minut)

2. Praktyczne ćwiczenia - szukanie dumy regionalnej. Cel ćwiczenia - znalezienie przedsięwzięć, projektów oraz obiektów, które spełniają wymogi oraz mogą być promowane przez markę „Łódzkie promuje” (przewidywany czas około 25 minut)

3. Zasady komunikacji oraz System Identyfikacji Wizualnej marki „Łódzkie promuje”. Podstawowe zasady systemu. Co robić, a jakich błędów unikać (przewidywany czas około 90 minut)

4. Wprowadzenie w myślenie projektowe oraz przybliżenie warsztatu pracy projektanta i technik myślenia projektowego. Praktyczne ćwiczenia związane z technikami kreatywnymi oraz rozwiązywaniem problemów. Wykorzystanie mapy myśli, storytellingu oraz prototypowania w codziennej pracy (przewidywany czas około 55 minut)

5. Praktyczne ćwiczenia - szukanie ambasadorów oraz partnerów i sojuszników dla marki „Łódzkie promuje” (przewidywany czas około 25 minut)

6. Warunki, które powinny spełniać projekty marki „ Łódzkie promuje” (przewidywany czas około 15 minut)

7. Dyskusja oraz konsultacje (przewidywany czas około 45 minut)

Marka łódzkie

Projekt pn. „Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016” realizowany jest przez konsorcjum firm Synergia Sp. z o.o.- ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. – BNA Sp. z o.o., którego zadaniem jest realizacja wieloetapowego procesu mającego na celu opracowanie dokumentu strategicznego przedstawiającego architekturę marki województwa łódzkiego oraz sposób wdrażania jej przez władze lokalne i odpowiednie stowarzyszenia i instytucje.

Koncept oparty na wyróżniających region, unikalnych cechach ma mieć swoje dalsze odzwierciedlenie w komunikacji marketingowej na zewnątrz oraz w konsekwentnym budowaniu kapitału wyrażonego nie tylko w postaci lojalnej postawy mieszkańców, turystów i inwestorów, ale również premii cenowej za produkty i usługi pochodzące z województwa łódzkiego.

Model budowy marki oparty jest o trzy zasadnicze poziomy: diagnostyczny, poszukiwawczy i strategiczny, w ramach, których realizowane będą poszczególne zadania, powiązane ze sobą i systematyzujące cały proces.

Całość projektu podzielona jest na 5 kluczowych etapów:

Etap I – Analizy i badania
Etap II - Konsultacje wyników analiz i badań
Etap III – Program kreacji i promocji marki
Etap IV – Konsultacje Programu
Etap V – Promocja Programu i szkolenia

Głównym celem oraz wynikiem zrealizowanego projektu będzie utworzenie strategicznych ram dla wsparcia rozwoju regionalnego województwa łódzkiego oraz wykreowanie silnej i rozpoznawalnej marki regionalnej.

Pozostałe cele projektu to:

a. wykreowanie silnej i rozpoznawalnej marki regionu, która bazuje na konkurencyjnej tożsamości województwa (poprzez opracowanie spójnych narzędzi oraz wytycznych służących osiągnięciu zaplanowanego celu)

b. świadome, ukierunkowane, skoordynowane i spójne zarządzanie wizerunkiem marki województwa (poprzez opracowanie spójnych narzędzi oraz wytycznych służących osiągnięciu zaplanowanego celu)

c. koordynacja działań promocyjnych w różnych obszarach i na różnych poziomach w celu zwiększenia ich skuteczności i efektywności, racjonalizacja budżetów promocyjnych

d. tworzenie szerokiej płaszczyzny integracji społeczności lokalnej (regionalnej) oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku województwa łódzkiego.

Integralnym elementem projektu będą ogólnopolskie badania marketingowe oraz eksperckie analizy strategiczne umożliwiające weryfikację skojarzeń oraz zasobów województwa łódzkiego.

Koncepcja strategiczna marki regionu zostanie stworzona w oparciu o zdiagnozowane cechy wyróżniające obszar, a wskazane zasady wdrażania mają umożliwić osiągnięcie stabilnego rozwoju, zwiększenie świadomości oferty oraz zbudowanie spójnego wizerunku województwa łódzkiego na mapie turystycznej oraz gospodarczej Polski i świata.

Niezwykle istotną kwestią będzie również opracowanie wspólnych zasad zarządzania wizerunkiem marki województwa oraz koordynacja form promocji zarówno wewnątrz regionu oraz treści komunikatów przekazywanych zewnętrznym odbiorcom krajowym i zagranicznym.

Całość prac służyć ma podniesieniu poziomu skuteczności i efektywności działań poszczególnych samorządów i podmiotów na terenie województwa łódzkiego.

Niezwykle istotnym aspektem realizacji projektu jest stworzenie szerokiej płaszczyzny integracji społeczności lokalnej oraz możliwości partycypacji wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach nad dokumentem strategicznym.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz miłośników regionu do dzielenia się swoją wiedzą oraz rekomendacjami na temat województwa łódzkiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną liczne konsultacje społeczne i warsztaty, zaś zwieńczeniem prac strategicznych będzie Forum Promocji Województwa Łódzkiego, w trakcie, którego nastąpi prezentacja wyników dotychczasowych prac nad marką województwa łódzkiego.

Za realizację „Programu kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016” odpowiedzialne jest konsorcjum Synergia Sp. z o.o. – Brand Nature Access Sp. z o.o. – ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., które posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu tego typu inicjatyw promocyjnych.

Projekt pn. „Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, III osi priorytetowej: „Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, w zakresie działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]