Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Diecezja Łowicka
Diecezję Łowicką utworzył Papież Jan Paweł II w 1992 roku, a Łowicz ustanowił jej stolicą. Ojciec Święty odwiedził miasto 14 czerwca 1999 roku. Wtedy też podniósł katedrę łowicką do rangi bazyliki mniejszej.
Józef Zawitkowski pseud. Ks. Tymoteusz
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Józef Zawitkowski pseud. Ks. Tymoteusz ur. 23.11.1938 r. w Wale, w rodzinie chłopskiej. poeta, kompozytor, biskup pomocniczy warszawski w latach 1990–1992, biskup pomocniczy łowicki w latach 1992–2013, od 2013 biskup senior diecezji łowickiej. Ukończył studia teologiczno-filozoficzne w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wyświęcony przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Ukończył studia na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie sekcja muzyki, które ukończył w 1970 roku z tytułem magistra teologii w zakresie muzyki kościelnej. Autor 120 wydawnictw książkowych o tematyce religijnej. Wielki miłośnik Księstwa Łowickiego, kultury i obyczajów. Duchowy opiekun zespołów „Koderki”, „Blichowiacy” i „Ksinzoki”. Propagator „łowickości” w każdym zakątku Polski i za granicą. Autor wielu tekstów utworów ludowych dla Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Koderki”. Przez 11 lat pracował jako wikariusz kolejno w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach (1962-1965), św. Jana Kantego w Legionowie (1965-1966), Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie (1966-1968), św. Zygmunta w Warszawie (1968-1971), w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie (1971-1973). W latach 1973-1978 był rezydentem przy parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie. Od 1978 do 1982 pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie. W 1982 roku został ustanowiony proboszczem parafii kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu. W latach 1982-1990 był ponadto dziekanem dekanatu Łowicz – Kolegiata. W 1970 roku został pedagogiem w Instytucie „Musica Sacra” w Aninie. Od 1971 do 1982 pełnił funkcję kierownika Kursu Szkolenia Organistów Archidiecezji Warszawskiej. W latach 1975-1978 był referentem w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej.


Od 1980 wygłaszał homilie podczas mszy świętych transmitowanych z kościoła św. Krzyża w Warszawie przez I Program Polskiego Radia. Do 2006 wygłosił blisko 140 kazań. W 1981 roku otrzymał przywilej noszenia rokiety i mantoletu. W 1985 roku został mianowany kanonikiem gremialnym prymasowskiej kapituły kolegiackiej w Łowiczu. 26 maja 1990 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej ze stolicą tytularną Ausana. Święcenia biskupie otrzymał 9 czerwca 1990 roku na Starym Rynku w Łowiczu przed kolegiatą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Polski, któremu asystowali Damian Zimoń, biskup diecezjalny katowicki i Władysław Miziołek biskup pomocniczy warszawski. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Servus et filius ancillae” (Jam sługa Twój, syn służebnicy). W latach 1990-1992 piastował urząd wikariusza generalnego. Rezydował w Łowiczu jako tamtejszy wikariusz biskupi, pozostając proboszczem parafii kolegiackiej. W latach 1991 – 1992 był prepozytem kapituły prymasowskiej w Łowiczu. Należał do rady kapłańskiej, kolegium konsultorów i rady biskupiej archidiecezji warszawskiej. 25 marca 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji łowickiej. W diecezji objął urząd wikariusza generalnego, a także przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego, Wydziału Nauki Katolickiej i Wydziały Spraw Zakonnych. Został ponadto członkiem Komisji Organistowskiej, a także rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. 9 grudnia 2013 roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego diecezji łowickiej. W konferencji Episkopatu Polski w latach 90-tych był członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, w ramach której pełnił funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej. W 2008 roku został opiekunem duchownym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Ksiądz biskup Józef Zawitkowski jest również kompozytorem małych form muzycznych dla chórów i zespołów wokalnych. Autor tekstów pieśni kościelnych, m.in.: „Panie dobry jak chleb” oraz „Abyśmy byli jedno”.

Za swoją działalność odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Laureat Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego (1998), Nagrody specjalnej im. Włodzimierza Pietrzaka, Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba (2004), a także Feniksa Specjalnego (2012), wyróżnienia przyznanego przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Otrzymał tytuł honorowego obywatela: Krośniewic, Skierniewic, Łowicza, Nowego Miasta nad Pilicą, Warszawy, Rawy Mazowieckiej oraz gminy Lipce Reymontowskie. Został także uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Ziemi Rawskiej” oraz „Łowickiej Róży”.design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]