Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Łowicz stracił rangę miasta powiatowego
W 1975 r. Łowicz stracił rangę miasta powiatowego i do końca 1998 r. znajdował się w granicach województwa skierniewickiego. W 1990 r. odbyły się w Łowiczu pierwsze demokratyczne wybory samorządowe, a dwa lata później powstała diecezja łowicka. W 1999 r. miasto ponownie stolicą powiatu. 14 czerwca 1999 r. Łowicz gościł papieża Jana Pawła II.
Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Organizacja, cele i zadania Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod patronatem Burmistrza Miasta Łowicza i jest organizacją społeczną działającą w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia. Patronat naukowy nad ŁUTW sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a opiekę naukową prof. Teresa Zaniewska z SGGW.

Zadaniem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz aktywizacja społeczna członków i osób spoza Stowarzyszenia. Dla osiągnięcia tych celów ŁUTW proponuje swoim słuchaczom m.in.: wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami, lektoraty języków obcych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji zdrowotnej (nordick walking, aerobik w basenie, koło rowerowe, koło turystyki górskiej), sekcje i koła zainteresowań (koło literackie, teatralne, taneczne, kulinarne, brydżowe), wycieczki turystyczne, krajoznawcze, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, samopomoc koleżeńską członków (bez udzielania pomocy materialnej), działalność na rzecz upowszechniania współpracy międzypokoleniowej. ŁUTW współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnych celach oraz szkołami, uczelniami, a w szczególności z Łowickim Ośrodkiem Kultury, którego gmach jest od początku siedzibą Stowarzyszenia.

Bieżącą działalnością ŁUTW kieruje Zarząd, dla którego organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Oba te organy wybierane są na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia Członków – najwyższego organu Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia ŁUTW może zostać osoba po ukończeniu 50. roku życia, która złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków, wniesie opłatę wpisową oraz będzie opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków. Zapisy do ŁUTW odbywać się będą sukcesywnie do stanu liczbowego 230 członków Stowarzyszenia (wg prognozy na rok akademicki 2017/2018).

WŁADZE ŁOWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dn. 23.11.2017 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia na IV kadencję (2017-2020), które ukonstytuowały się na wspólnym zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dn. 28.11.2017 r. Prezesem ŁUTW została Bożena Wójt pełniąca tę funkcję od 2011 r.

ZARZĄD
 • Prezes – Bożena Wójt
 • Wiceprezes – Mirosława Walczak
 • Sekretarz – Krystyna Kucharska
 • Skarbnik – Grażyna Piorun
 • Członkowie: Joanna Sosnowska, Józef Mamiński, Jerzy K. Zdańkowski
KOMISJA REWIZYJNA
 • Przewodnicząca – Marianna Jasińska
 • Wiceprzewodnicząca – Halina Wróbel
 • Członek – Wiesława Siewierska
PRACOWNICY BIURA
 • Księgowa - Halina Nowińska
 • Kartoteki osobowe - Krystyna Kocemba
RADA PROGRAMOWA
Wybory w 2017 r. sprawiły, że zmienił się nieco także skład Rady Programowej – organu doradczego dla Zarządu, która przez kolejną kadencję (2017-2020) będzie pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący: Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury,
Członkowie:
 • Henryk Zasępa – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • Tadeusz Żaczek – prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 • Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu,
 • Joanna Przybysz – członek ŁUTW,
 • Bożena Wójt – prezes Zarządu ŁUTW,
 • Krystyna Kucharska – sekretarz Zarządu ŁUTW,
 • Joanna Sosnowska – członek Zarządu ŁUTW.
KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM ŁUTW
Siedziba/adres Stowarzyszenia: 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20 (gmach ŁOK)
Dyżury członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura w siedzibie ŁUTW:
poniedziałki i czwartki w godz.: 12.00 – 13.00
Telefony służbowe:
508 282 807 – telefon do Prezesa ŁUTW
690 698 869 – telefon do biura ŁUTW w czasie dyżurów
Adres e-mail: lowickiutw@onet.pl
Strona www: www.utwlowicz.pl

Komunikat Prezesa ŁUTW z dn. 10.09.2018 r.

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma zaszczyt zaprosić na uroczystszość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w środę 3 października 2018 r. o godz. 15.00 w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu.

Program uroczystości:
 • Powitanie gości,
 • Wykład inauguracyjny pt. „Muzyka w Łowiczu w okresie baroku i klasycyzmu” – prof. Wiktor Łyjak,
 • Nadanie tytułu Honorowego Członka Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • Wystąpienia gości,
 • Występ artystyczny młodzieży z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu,
 • Poczęstunek.
W imieniu Zarządu ŁUTW
Prezes Bożena Wójt

„Muzyka, będąc ze swej natury nieśmiertelna, potrafi czasem przedłużyć życie tych, którzy są z nią blisko związani” (Terry Pratchett)

Komunikat Prezesa ŁUTW z dn. 27.06.2018 r.

Prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przekazuje informacje dotyczące wakacyjnej przerwy w ŁUTW, terminów ważnych zebrań oraz zmian w organizacji niektórych zajęć w nowym roku akademickim 2018/2019:
 1. Przerwa wakacyjna w działalności Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Dyżury członków Zarządu w biurze ŁUTW zostaną wznowione w poniedziałek 3 września br. w godz. 12.00 – 13.00.
 2. Zebranie organizacyjne dla osób zapisanych na wyjazd do Gruzji w dniach 4 – 11 września 2018 r. odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Ślubów USC przy ul. Podrzecznej 20.
 3. Zebranie informacyjne dla wszystkich osób uczących się języka angielskiego w ramach tygodniowego harmonogramu zajęć odbędzie się w czwartek 13 września 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Ślubów USC przy ul. Podrzecznej 20.
 4. W nowym roku akademickim 2018/2019 uruchomiona zostanie nowa grupa nauki języka angielskiego dla początkujących. Zapisy od 3 września 2018 r. w biurze ŁUTW w godz. 12.00 – 13.00.
 5. W ramach projektu „Jesień życia – radość życia” słuchacze ŁUTW będą mogli skorzystać z nauki pływania na Pływalni Miejskiej w Łowiczu. Zapisy na zajęcia od 3 września 2018 r. w biurze ŁUTW w godz. 12.00 – 13.00.
Wszystkim Słuchaczom i Przyjaciołom Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzenia słonecznego, aktywnego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku oraz skutecznej regeneracji sił przed nowym rokiem akademickim w imieniu Zarządu Stowarzyszenia ŁUTW składa

Prezes ŁUTW
Bożena Wójt


Zadania publiczne realizowane przez ŁUTW w 2018 r.
Pisza o nas:


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]