Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Bitwa nad Bzurą
Opodal Łowicza we wrześniu 1939 r. rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej znana jako „Bitwa nad Bzurą”. Od 9 do 22 września 1939 r. wojska polskie toczyły zacięte boje z przeważającymi wojskami niemieckimi. Siły polskie uległy najeźdźcy. Była to jedyna przeprowadzona na tak wielką skalę operacja zaczepna przeciwko III Rzeszy aż do 1941 roku.
dr Ziemowit Skibiński
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Ziemowit Skibiński urodził się 16 stycznia 1945 r. w Poddębicach w rodzinie urzędniczej. Po uzyskaniu matury w 1962 r. w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej podjął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 1967 r., uzyskując tytuł magistra historii na podstawie rozprawy z historii powszechnej średniowiecza.

Po studiach pracował jako nauczyciel w liceum w Poddębicach. W latach 1970-1975 był zatrudniony na etacie asystenta, następnie starszego asystenta w Międzywydziałowym Studium Nauk Politycznych UŁ, gdzie z powodów politycznych został w 1975 r. zawieszony w czynnościach dydaktycznych i oddelegowany do pracy w redakcji „Słownika Pracowników Książki Polskiej". W październiku 1978 r. pod pretekstem natury administracyjnej został zwolniony z pracy na Uniwersytecie Łódzkim w ramach szerszej akcji represyjnej. Przez ponad rok pozostawał bez pracy, częściowo tylko będąc zatrudniony na pół etatu w Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Łowiczu.

W 1979 r. obronił na Wydziale Filologicznym UŁ dysertację doktorską o poezji Mariana Piechala. Od stycznia 1980 r. po licznych interwencjach, m.in. Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, został ponownie zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim, tym razem na etacie adiunkta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Od 1995 r. po kolejnym zwolnieniu z pracy na UŁ był wykładowcą w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie i Mławie, gdzie prowadził wykłady z literatury i historii kultury.

W 2004 roku ciężka choroba uniemożliwiła mu kontynuowanie pracy zawodowej. Zmarł 10 lutego 2006 w Dąbrowie Zduńskiej k. Łowicza, gdzie zamieszkiwał od 1972 r. Pochowany został w Poddębicach.

Debiutował w 1958 r., jako czternastoletni uczeń ósmej klasy liceum, sonetem „Stawy leśne", zamieszczonym w regionalnym czasopiśmie „Ziemia Łęczycka". Od 1960 r. był związany z łódzkim środowiskiem literackim, początkowo w Korespondencyjnym Klubie Młodych Pisarzy, który działał przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej, a od 1963 r. w Kole Młodych przy łódzkim oddziale Związku Literatów Polskich, gdzie pełnił dwukrotnie funkcję przewodniczącego Koła. Członkiem Związku Literatów Polskich został w 1977 r. W latach 1978-1981 wchodził w skład zarządu łódzkiego oddziału ZLP i przez pewien czas pełnił funkcję opiekuna Koła Młodych.

Od 1981 r. (do czasu rozwiązania ZLP w 1983 r.) współtworzy! i należał do Klubu Pisarzy Łódzkich Oddziału Warszawskiego ZLP z siedzibą w Łodzi. Z inicjatywą jego powołania wystąpiła grupa pisarzy łódzkich krytycznie oceniająca sytuację wewnętrzną panującą w oddziale łódzkim ZLP, podporządkowaną polityce władz.

Od 1989 r. należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1990-1993 był prezesem zarządu oddziału łódzkiego SPP. Działał w wielu towarzystwach regionalnych w Łowiczu i Poddębicach. Prowadził działalność odczytową i publikacyjną związaną z tematyką regionalną. W tym zakresie opublikował m.in. w cyklu „Sylwetek Sieradzkich" prace: Tekla Łubieńska (1985) i Konstanty Tyminiecki (1987); antologie poezji: Pejzaż łowicki (1986), Poeci Siódmej Prowincji (1996; współautorzy: R. Orlewski, J. K. Szczęsny), Antoni Szabrański - Do Boga (1999; grafiki P. Duraj); rozprawki: Salon oświeceniowy w Poddębicach (1988), Dwór księżnej Sanguszkowej w Poddębicach (1994) i przewodnik Dotykanie przeszłości (2000; ilustr. P. Duraj) związany z zabytkami powiatu poddębickiego.

Poczynając od 1968 r. odbywał liczne podróże literackie (odwiedzając Rosję -jeszcze przed rozpadem ZSRR, Krym, Rumunię; parokrotnie Grecję, zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej, Włochy oraz Litwę). W latach 1980-1981 był członkiem zespołu redakcyjnego łódzkiego kwartalnika „Osnowa", a od 1996 współpracował z miesięcznikiem „Tygiel Kultury" i dwutygodnikiem „Masovia Mater".

Był autorem zbiorów wierszy: Książę (1965), Maski 1973), Anachoretes (1976), Dalekie źródła (1978), Ten trzeci (1981), Anthropos anthropon genna (1989), Przedwieczerz (1991), Dar (1995), Prześwit. Wybór wierszy (1995), Poczucie piękna (1998), Mieszkałem w wielu... (2005); prac historycznych i krytycznoliterackich: Motyw księgi w poezji Mariana Piechala (1980), Nadzieje i zwątpienia. O poezji Mariana Piechala (1982), Motyw księgi w poezji Cypriana Norwida (1983), Ogrodnik w ogrodzie świata.

Cztery eseje o pisarstwie Zygmunta Kubiaka (1999), Zwierciadło Sródziemnomorza. Rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem (2002). Tworzył również eseje - Dzwony mojego kościoła (1993; II wyd. 2006) oraz uczestniczył w pracach edytorskich, m.in. M. Mochnacki: O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym (1985); M. Piechal: Poezje wybrane (1987), Szkice węgierskie (1990), Wiersze ostatnie (1992), Liryki (1994); Kwiaty łódzkie.

Antologia poezji o Łodzi (1982; współautor B. Stelmaszczyk-Swiontek); Feliks Rajczak in memoriam. Romantyczna krytyka i filozofia. Antologia tekstów.(l998); Wiersze, eseje i recenzje, wspomnienia (1997). Był także autorem i wydawcą licznych druków bibliofilskich. Sporadycznie tłumaczył poezję niemieckiego obszaru językowego oraz rosyjską.

Ziemowit Skibiński był związany z Łowiczem i Ziemią Łowicką przez kilkadziesiąt lat, zarówno pracą społeczną, jak i zawodową. Od lat 70-ch aktywnie współpracował z Miejską Biblioteką Publiczną, wygłaszał odczyty, przygotowywał foldery łowickich poetów (Z. Łapińskiego, S. Boguszewskiego i Z. Kostrzewy) i publikował własne prace, m.in. Motyw księgi w poezji Cypriana Norwida (1983).

W trudnym okresie życia, gdy władze relegowały go z przyczyn politycznych z UL, znalazł zatrudnienie na pół etatu w Stacji Naukowej MOBN w Łowiczu. Redagował zeszyty Stacji, pisał recenzje, zbierał informacje z Polskiego Słownika Biograficznego na temat zasłużonych łowiczan. Jego dziełem była pierwsza antologia łowickich poetów pt. Pejzaż łowicki (1986) i opracowanie poematu, urodzonego w Łowiczu poety i tłumacza. A. J. Szabrańskiego pt. Do Boga. Poeta rozmawia z Bogiem (1999).

Pierwszy egzemplarz ostatniego z wymienionych opracowań został złożony Ojcu Świętemu w czasie Jego pamiętnej wizyty w Łowiczu w 1999 r. Od 1995 r. był wykładowcą na Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej, gdzie prowadził wykłady z historii kultury i literatury. Publikował także w łowickich pismach, m.in. w dwutygodniku „Masovia Mater", gdzie zamieszczał fragmenty przygotowywanego żmudnie przez wiele lat opracowania pt. Podróże literackie po Arkadii i Nieborowie.

Brał czynny udział w życiu społecznym naszego miasta. Miał tu wielu niezawodnych przyjaciół i znajomych. Prowadził m.in. odczyty w Łowickim Klubie Katolickim na temat poezji romantycznej i postaci Adama Mickiewicza, służył chętnie radą i pomocą każdemu, a szczególnie młodym adeptom poezji i literatury.

Ziemowit Skibiński wysoko cenił kulturę i przeszłość Łowicza. Czynnie uczestniczył w spotkaniach i uroczystościach poświęconych ludziom zasłużonym dla miasta i regionu, tym współczesnym, jak; Jan Wegner, Tadeusz Gumiński, Zygmunt i Zdzisław Pągowscy oraz dawniej działającym: Stanisław Noakowski czy Władysław Grabski. Jego domeną była jednak przede wszystkim poezja.

Od 1993 r. stał nieprzerwanie do końca życia na czele jury konkursu poetyckiego Miejskiej Biblioteki w Łowiczu „Pierwsze wzloty". Wydane po każdej edycji konkursu zbiory wierszy były poprzedzone wstępem Jego autorstwa. Od 2002 r. był przewodniczącym konkursu organizowanego przez Łowicki Ośrodek Kultury „Książka Roku - Łowicz i Ziemia Łowicka". Był też inicjatorem, działających do dziś, Łowickich Warsztatów Literackich przy Łowickim Ośrodku Kultury.

Ziemowit pozostawił Łowiczowi wiele dobrego. Oprócz słów zapisanych w swych licznych książkach i opracowaniach, zostawił po sobie „dobrą sławę", ale przede wszystkim pamięć niezawodnego przyjaciela, dobrego kolegi, wyśmienitego nauczyciela i erudyty. Skromny, życzliwy i serdeczny w kontaktach z ludźmi, był przede wszystkim mistrzem słowa, który jak nikt inny potrafił celnie za C. Norwidem: Odpowiednie dać rzeczy – słowo!

O sobie samym pisał: „żyję w niezgodzie ze swoją epoką, stąd moja osobność i nieustępliwość wobec jej gustów. Stąd wzajem się przemilczamy, ona bardziej mnie niż ja ją, ale dzięki domowemu wychowaniu, wykształceniu i wyobraźni mogę przebywać w różnych miejscach i czasach. I na tym polega moja wolność i - w moim przekonaniu - wszelka wolność".

Wnioskując o przyznanie dr. Ziemowitowi Skibińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Łowicza, mamy okazję uczczenia znakomitego poety, krytyka literackiego, eseisty i edytora, a jednocześnie docenienia osoby bardzo zasłużonej pracą i działalnością społeczną na rzecz naszego miasta i regionu. Przyznanie mu tego honorowego tytułu będzie wyrazem uszanowania Jego dokonań pisarskich, pracy pedagogicznej oraz woli wszystkich tych, dla których Ziemowit Skibiński pozostaje wzorem prawego człowieka, wiernego swym przekonaniom intelektualisty i erudyty.


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]